Za práva žen v době pandemické krize

Za práva žen v době pandemické krize

1. 1. 2021

Za práva žen v době pandemické krize je projekt, který v období 1. 1. - 31.12.2021 realizovala Česká ženská lobby za podpory Úřadu vlády ČR.

Projekt reagoval na aktuální celosvětovou situaci, a to pandemii onemocnění Covid-19, která citelným způsobem zasáhla po celý rok 2020 i českou společnost a v rámci ní především ty nejzranitelnější skupiny, mezi nimiž mnohdy převažují ženy. ČŽL jakožto střecha ženskoprávních organizací, spolu se svými členkami /37 organizací/, vývoj událostí v ČR bedlivě sledovala a aktivně přispěla k úspěšnému zvládnutí nastalé krize protřednictvím doporučení týkajcí se navrhovaných řešení v ČR v souvislosti s pandemií Covid-19 a pomoci vedoucí ke zmírnění jejích negativních dopadů v tomto ohledu. 

Název projektu:

"Za práva žen v době pandemické krize"

Realizátor projektu: Česká ženská lobby, z.s.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel.: 725 820 266,

Web: www.czlobby.cz

Poskytovatel: Úřad vlády České repubiky