AVON proti domácímu násilí

AVON proti domácímu násilí

1. 1. 2019

AVON proti domácímu násilí je projekt, který od 1. 1. 2019 realizuje Česká ženská lobby ve spolupráci s partnerskými organizacemi proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Rosa - centrum pro ženy, Acorus, z.ú. a Konsent z.s..

Náš projekt se zaměřuje na boj proti stereotypům, které brání rozvoji žen ve veřejném, neziskovém a ekonomickém sektoru naší společnosti, včetně využití informačních kampaní a kulturních akcí. Toho chceme dosáhnout realizaci následujících aktivit:

1. informování o problematice násilí páchaného na ženách v médiích,
2. zvyšování informovanosti veřejnosti o násilí páchaném na ženách,
3. podpora preventivních opatření s cílem zastavit násilí páchané na ženách

Název projektu:

"AVON proti domácímu násilí"

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2020

Kontaktní osoba: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel.: 725 820 266,

                             Web: www.czlobby.cz

Poskytovatel: AVON Cosmetics, s.r.o.