Hájíme práva žen v České republice 2019

Hájíme práva žen v České republice 2019

1. 1. 2019

Hájíme práva žen v České republice je projekt, který od 1. 1. 2019 realizuje Česká ženská lobby.

Cílem projektu je zlepšit genderovou rovnost ve společnosti na všech úrovních, řešit nejpalčivější problémy, které ženy trápí a přispět ke zlepšení
jejich životů – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti. Toho chceme dosáhnout díky realizaci následujících aktivit:

|| Monitorování naplňování a prosazování politik RP na úrovni institucionální spolupráce

Monitoring
Informování a síťování členských organizací, orgánů vlády a dalšími
Lobbing
Osvětové a informační aktivity pro veřejnost

|| Zlepšit situaci obětí násilí na ženách

Lobbingové aktivity
Infomační aktivity pro veřejnost

|| Zlepšit postavení vícenásobně znevýhodněných skupin žen

Realizace osvětových aktivit
Lobbing

|| Mezinárodní spolupráce v rámci EU

Spolupráce
Lobbing
Informační aktivity pro veřejnost

 

Název projektu:

"Hájíme práva žen v České republice"

Realizátor projektu: Česká ženská lobby, z.s.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Kontaktní osoba: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel.: 725 820 266,

Web: www.czlobby.cz

Poskytovatel: Úřad vlády České repubiky