Neviditelná síla povstává

Neviditelná síla povstává

1. 12. 2020

Neviditelná síla povstává je projekt, který od 1. 12. 2020 realizuje Česká ženská lobby ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIMI - Sdružení pro integraci a migraci a Slovo 21//Manushe

Název: Neviditelná síla povstává

Doba realizace: 1.12.200 - 31.3.2021

Kdo realizuje:

Financováno: The British Embassy in the Czech Republic

Místo projektu: Celá ČR

Anotace:

Znevýhodněné skupiny žen v Česku, jako jsou migrantky nebo Romky, podléhají vícenásobné diskriminaci na základě pohlaví, příslušnosti k sociální skupině, etnicitě nebo právního postavení. Tyto skupiny žen mají nejzranitelnější postavení ve společnosti. Proto náš projekt a jeho aktivity povedou ke zvýšení povědomí o diskriminaci těchto dvou skupin žen na základě pohlaví a etnického původu a k odstranění předsudků, jakož i k posílení jejich přijetí a rovnosti v české společnosti. Kromě využití vlastních zkušeností se budeme učit z osvědčených postupů britských organizací občanské společnosti, které taktéž pracují se znevýhodněnými skupinami žen. Naše poznatky pak shrneme ve stínové zprávě 2020 k úmluvě CEDAW, kterou v současné době sestavujeme.

Web: www.czlobby.cz

Soubory ke stažení: