Stav ženských práv ve střední a východní Evropě, na Balkáně a v Pobaltí: v ohrožení a s nedostatkem zdrojů

Placeholder

Stav ženských práv ve střední a východní Evropě, na Balkáně a v Pobaltí: v ohrožení a s nedostatkem zdrojů

17. 10. 2022

Shrnutí zprávy pracovní skupiny Evropské ženské lobby pro střední a východní Evropu, Balkán a Pobaltí o stavu ženských práv v této oblasti. Na tomto dokumentu se podílely i zástupkyně České ženské lobby.

Pracovní skupina SVEBP (dále jen „pracovní skupina“) byla vytvořena po valném shromáždění EWL (Evropské ženské lobby) v roce 2014 s cílem sdílet informace a identifikovat společné výzvy a strategie pro aktivity na podporu genderové rovnosti a kontextově citlivé agendy ženských práv v SVEBP regionu. Indexy rovnosti žen a mužů zveřejňované Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE) opakovaně ukazují, že se v regionu zastavil pokrok směrem k dosažení genderové rovnosti. Pracovní skupina proto naléhavě vyzývá k okamžitým opatřením ze strany národních a evropských rozhodovacích orgánů a k novému politickému závazku v regionu.

Pracovní skupina určila osm klíčových prioritních oblastí pro ženská práva v regionu:

1. Posilování, podpora a zajištění zdrojů pro silné žensko-právní hnutí v regionu.

2. Opětovné nastolení feminismu a rovnosti žen a mužů jako evropských hodnot

3. Zajištění ekonomické nezávislosti žen, snížení ekonomických rozdílů mezi ženami a muži a naléhavé řešení chudoby podmíněné genderem a dalšími vzájemně se ovlivňujícími formami diskriminace (intersekcionalita).

4. Zvýšení účasti a zastoupení žen v politice a zvýšení počtu političek feministek u moci.

5. Posílení mechanismů v oblasti genderové rovnosti, které jsou vybavené odpovědností a disponují dobrými zdroji a jejichž mandáty budou zohledňovat zásadu rozmanitosti a budou reagovat na potřeby všech žen a dívek.

6. Ukončení násilí na ženách a zajištění sexuálního a reprodukčního zdraví a práv pro všechny.

7. Ukončení intersekcionální diskriminace žen z menšinových skupin, včetně romských žen a žen migrantek a uprchlic.

8. Udržení mírové Evropy prostřednictvím zapojení a zastoupení žen ve všech fázích mírových procesů.