TZ: Ukončeme násilí na ženách a dívkách v české společnosti

Placeholder

TZ: Ukončeme násilí na ženách a dívkách v české společnosti

24. 11. 2022

Ukončeme násilí na ženách a dívkách v české společnosti

Česká ženská lobby se připojuje k celosvětové kampani OSN Orange the World konající se 25. listopadu na Mezinárodní den pro odstranění násilí na ženách. Společně s 35 členskými organizacemi chce ČŽL poukázat na míru násilí, kterému ženy a dívky v naší společnosti čelí a potřebu tento problém řešit. Upozorňuje, že přes závažnost situace Česká republika nepřijala Úmluvu proti násilí na ženách a domácímu násilí (také známá jako Istanbulská úmluva). Úmluva zajistí, že se obětem a jejich dětem dostane adekvátní ochrany a podpory, aby se mohly vymanit z násilí. 

Ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová poukazuje na pozitivní dopady v zemích, které Úmluvu proti násilí na ženách a domácímu násilí přijaly. „V Srbsku se po přijetí zvýšil počet hlášených případů domácího násilí, díky tomu, že oběti získaly odvahu případy hlásit a vědomí, že se jim dostane profesionální pomoci. Ve Finsku se zvýšil počet míst v azylových domech i jejich celkový počet a byla zavedena bezplatná nonstop linka pro oběti násilí. Podobné pozitivní změny potřebujeme zavést i u nás.” uvedla Stelzerová. 

Více než polovina českých žen zažila za život fyzické, či sexuální násilí (FRA, 2014). Podle dostupných dat vyhledá lékařskou pomoc ročně 168 tisíc žen kvůli domácímu násilí (proFEM, 2016). Domácí násilí se děje ročně v 2 500 případech v rodinách, kde vyrůstají děti (Úřad vlády, 2018), které mohou být jeho svědky a mohou se stát přímými oběťmi násilí. 

Mezinárodní Úmluva je návod, jak státy mohou efektivně řešit násilí na ženách. Klade důraz nejen na legislativu, ale řeší problém komplexně, včetně prevence a ochrany obětí. V otázce domácího násilí například úmluva vybízí k opatření dostatečného počtu bezpečných a dostupných azylových domů pro jeho oběti a násilím ohrožené děti. Dle doporučení Rady Evropy by mělo být jedno rodinné místo na 10 000 obyvatel, což by znamenalo zabezpečit 1 000 míst v ČR. V nynější době je 90 lůžek v bezpečných a specializovaných domech a jsou dostupné pouze ve 2 městech. (MPSV, 2021)

“Stávající pomoc obětem u nás není dostatečná. Pokud obětem neposkytneme dostatečnou péči a pomoc (bezpečné azylové domy, linky pomoci, terapeutické služby, odborné poradenství), musí se do násilné domácnosti vrátit a násilí může dále eskalovat. Za rok 2022 evidujeme z médií 21 zavražděných žen svým partnerem,” uvedla Zdena Prokopová z ROSA - centrum pro ženy, z.s.

Násilí na ženách a dívkách je společenský problém, který je potřeba řešit komplexně a zajistit, že jeho obětem je poskytnuta pomoc, kterou potřebují. Přijetí Úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí je prvním krokem na této cestě. Je to zároveň signál obětem, že jejich zkušenost není přehlížena. 

O Úmluvě Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí 

  • Celé znění Úmluvy
  • Úmluva stojí na 4 pilířích, kterými jsou ochrana obětí, stíhání pachatelů, prevence násilí a koordinovaný přístupu proti násilí
  • Podpis úmluvy by napomohl zajištění bezpečnější společnosti.
  • ČR podepsala úmluvu v roce 2016. Dosud není ratifikovaná, což znamená, že ji obě komory zatím nepřijaly a nevstoupila tudíž v platnost. 
  • ČR je jedna z posledních 6 zemí EU, které doposud neratifikovaly. 
  • Úmluvu doposud ratifikovalo 37 států Rady Evropy, včetně 21 států EU (např. Francie, Německo, Rakousko).

Tradičně se před 25. listopadem, tedy Mezinárodním dnem pro odstranění násilí na ženách, setkali zástupci/kyně nevládních organizací a ambasád, na Švédském velvyslanectví, aby podpořili celosvětovou kampaň OSN Orange the World.​

 

Kontakty:

Hana Stelzerová, ředitelka ČŽL, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266

Zdena Prokopová, vedoucí SOS linky ROSA, zdena.prokopova@rosacentrum.cz

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. V současnosti spojuje 39 proženských organizací. Jejím cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru.

Projekt Hlas proti násilí (LP-HRMGSC-003) je realizován v rámci programu, který je spolufinancován z Norských fondů 2014-2021.
 

 

Soubory ke stažení: