Advokační expertka ČŽL se zúčastnila prestižního tréninku pro tvůrce změn

Placeholder

Advokační expertka ČŽL se zúčastnila prestižního tréninku pro tvůrce změn

14. 3. 2024

Naše advokační expertka, Diana Soták Gregorová, se zúčastnila prestižního Intenzivního
tréninku pro tvůrce změn, zaměřeného na genderové audity a genderové akční plány pro
politické strany.

Tento inovativní trénink byl organizován Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva
(ODIHR)
, což je klíčová instituce Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE).
Diana byla vybrána jako jediná zástupkyně z České republiky, a to z více než 360
kandidátů/ek ze 16 zemí světa. Jde o první tréning tohoto druhu a proškoleno bylo pouze 23
vybraných uchazeček/ů.

Program tréninku trval 40 hodin, kombinoval online vzdělávácí moduly s třídenním osobním
setkáním ve Varšavě, doplněným o individuální konzultace. Úspěšným absolvováním
tréninku Diana obdržela certifikát o způsobilosti.

Cílem školení ODIHR bylo poskytnou vybrané skupině odborníků a odbornic znalosti,
dovednosti, kompetence, nástroje a metody potřebné k hlubšímu porozumění,
kritickému posouzení a praktickému uplatňování genderových auditů a genderových
akčních plánu v politických stranách
.

Konkrétně se zaměrilo na:
• pochopení překážek bránících politické účasti žen a podporu genderové rovnosti v
politickém životě;
• přípravu, vedení a facilitaci provádění genderového auditu politických stran;
• Podporu politických stran v transformaci zjištěných závěrů genderového auditu do
konkrétních akčních plánů