Aktuální zprávy

28. 7. 2021
V letním newsletteru informujeme o pozitivních změnách, na kterých jsme se také podílely.  More...https://mailchi.mp/5386d4a67715/letni-newsletter-2021
19. 7. 2021
Česká ženská lobby velmi aktivně pracuje na naplnění cílů Pekinské platformy, především poskytuje podporu 36 členským organizacím v dosahování společných cílů a vzájemné spolupráci More...
13. 7. 2021
Ředitelka České ženské lobby reprezentovala český nevládní sektor na Národním dobrovolném přezkumu Agendy 2030 OSN. More...
1. 7. 2021
Závazkem střešní organizace EWL je zkoumat a zlepšovat, podporovat práci svých členů. Prvním programem je Fond na podporu členství a činností (MASF), který je zaměřen na podporu rozvoje. More...
30. 6. 2021
Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v roce 2021 je publikace vydaná střešní organizací Česká ženská lobby, která v současnosti sdružuje 36 členských organizací a která hájí a propaguje práva žen v ČR již více než třináct let.  More...
27. 6. 2021
"Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám to…“ More...
21. 6. 2021
I díky kampani Chce to souhlas se o znásilnění debatovalo na zasedání Poslanecké sněmovny 9. června.  More...
20. 6. 2021
V Praze 4. června se zástupkyně České ženské lobby zúčastnily pochodu proti sexualizovanému a domácímu násilí, který zorganizovaly právničky propojené v uskupení Bez trestu.  More...