Otevřený dopis policejnímu prezidentu - Barborka

Placeholder

Otevřený dopis policejnímu prezidentu - Barborka

27. 6. 2022

genmjr. Mgr. Martin Vondrášek

Policejní prezidium ČR                            

Strojnická 27                                    

170 89 Praha 7 – Holešovice

epodatelna.policie@pcr.cz 

 

Vážený pane policejní prezidente,

 

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem jako zástupkyně organizací působících dlouhodobě na poli kultivace porodní péče v České republice a jako zástupkyně členských organizací sdružených v České ženské lobby, platformě 36 organizací hájících práva žen.

 

Na konci května zorganizovala Policie ČR soutěž prvosledových hlídek. Její součástí byla následující modelová situace: "Barborka - Po asistenci u domácího porodu, porodní asistentka (Dula) utekla z bytu, když viděla, že se jedná o komplikovaný porod. Rodička je zhroucena a policejní hlídku odchytí sousedka, která žádá hlídku o pomoc."

Velmi si vážíme práce příslušníků české policie, uvědomujeme si, jak nesnadnou úlohu mají a to především, pokud se dostanou do nestandardní situace, jakou bezesporu přítomnost u porodu je. Přesto tuto modelovou situaci, považujeme za nešťastně zvolenou. Nejen že směšuje dvě různé profese, ale  navíc je dehonestuje a posiluje stereotypní představy o nedostatečném vzdělání odborné asistence u domácích porodů i nezodpovědnosti matek, které chtějí rodit doma. Analogicky si možno představit modelovou situaci, která bude zahrnovat případ, kdy lékař záchranky uteče od nehody. 

Porodní asistentka je vysokoškolsky vzdělaná zdravotnická odbornice se specializací na těhotenství, porod, šestinedělí a kojení, pracuje v souladu s Hippokratovou přísahou. Ve fungujícím systému péče je bezpečnou a efektivní volbou primární péče o reprodukční zdraví žen. Dula je speciálně vyškolená žena, která poskytuje především psychickou, informační, ale i fyzickou oporu matkám v období těhotenství, porodu a v počátcích mateřství. Práce duly patří mezi nezdravotnické pomáhající profese.

Ač si samozřejmě uvědomujeme, že vytvářené modelové situace mají soutěžící hlídky procvičit i v neobvyklých situacích, považujeme Barborku za velmi nešťastný příklad. Vzhledem k tomu, že v takové situaci jde primárně o pomoc rodící ženě a ne o dopadení domnělého pachatele, mohla být tato situace simulována jakýmkoliv jiným způsobem bez toho, aby byly porodní asistentky nebo duly stavěné do negativní role osoby, která selhala, či porušila zákon. . Naopak by mohlo být velmi přínosné, pokud by policejní hlídka mohla jakýmkoli způsobem spolupracovat při porodu s přítomnou porodní asistentkou, tak jako funguje spolupráce třeba se zdravotnickou záchrannou službou. 

Věříme, že toto politováníhodné nedorozumění nebylo vaším záměrem a nabízíme vám součinnost nejen při přípravě dalších podobných modelových případů, ale také v osvětových a vzdělávacích aktivitách pro vaše zaměstnance. Vždyť v konečném důsledku jsou naše cíle stejné. Pomáhat a ochraňovat ty, kteří to potřebují.

S úctou

Marta Smolíková

předsedkyně České ženské lobby 

Kontaktní osoba:

Ing. Ivana Antalová, Česká ženská lobby, ivana.antalova@czlobby.cz, tel ​+420 777 036 971

 

Dále se připojili:

Unie porodních asistentek 

Česká asociace dul

Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství

Nadační fond Propolis 33

 

K otevřenému dopisu se můžete připojit zde

 

Na vědomí: 

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Úřad vlády

Veřejný ochránce práv

 

Soubory ke stažení: