Forum rodinné politiky 2022 Zlín

Placeholder

Forum rodinné politiky 2022 Zlín

24. 6. 2022

Forum rodinné politiky se uskutečnilo 23. a 24. června ve Zlíně - webové stránky fora se záznamem.

Diskusní panel za přítomnosti ČŽL

Rodiny se specifickými potřebami – jakým způsobem lze podpořit rodiny samoživitelů, rodiny pečující o závislé členy rodiny a rodiny vícečetné?

Panel se zaměřil na témata specifické situace rodin s dětmi s hendikepy, rodin samoživitelů/ek a rodin vícedětných, rodin s vážně nebo nevyléčitelně nemocným dítětem. Dané typy rodin dlouhodobě vykazují ve statistických datech potřebu zvláštní ochrany a podpory. Diskutovali jsem zejména situaci žen, které velmi často zůstavají s dětmi s hendikepem samy, postavení samoživitelek a chudobu žen, které se celoživotně věnují péči jako neformální pečující. Mezi bílá místa patří rovněž podpora nevládních neziskových organizací, které založily a vedou ženy, které na základě svých zkušeností pomáhají zaplňovat bílá místa pomoci a o potřebě systematického financování sociálních a návazných služeb. 

Hostky debaty:

Eva Nemčková, NEEDo TALKs

Hana Stelzerová, Česká ženská lobby

Petra Glosr Cvrkalová, Nadační fond Vrba

Kateřina Jírová, Asociace rané péče

Jana Frischmannová, Osmička pro rodinu, p. o.

Moderuje: Eva Hejzlarová

Fórum rodinné politiky 2022

24. 6. 2022