Vyjádření nesouhlasu s postupem Veřejného ochránce práv

Placeholder

Vyjádření nesouhlasu s postupem Veřejného ochránce práv

12. 7. 2022

Společně vyjadřujeme nesouhlas s postupem Veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, který s účinností od 1. července 2022 odebral své zástupkyni Monice Šimůnkové všechny její agendy s odůvodněním, že její práci provázejí lidské i manažerské komplikace. Považujeme tento postup za zcela neadekvátní zásah do práce a pozice zástupkyně veřejného ochránce práv, která za dobu svého více než dvouletého působení v Kanceláři Veřejného ochránce práv opakovaně prokázala svou kvalifikaci a kompetence a odvedla ve svých agendách množství důležité práce na vysoké profesní úrovni.

Společně vyjadřujeme podporu zástupkyni Veřejného ochránce práv Monice Šimůnkové a oceňujeme ji a její kolegy za veškerou dosavadní práci v Kanceláři Veřejného ochránce práv. Její expertíza v oblasti lidskoprávních agend a rovných příležitostí, podpory osob se zdravotním postižením, vedení poradního orgánu k monitoringu úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, v agendě školství, ústavní péče a osob omezených na svobodě a dalších tématech je nezpochybnitelná. Zároveň vyjadřujeme vážné obavy, zda budou tyto důležité agendy ze strany Veřejného ochránce práv řešeny adekvátně své důležitosti. Stanislav Křeček opakovaně v minulosti prokázal, že mu lidskoprávní agendy nejsou blízké a dopustil se v nich řady neetických pochybení včetně xenofobních výroků.

Žádáme proto Veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, aby své rozhodnutí odvolal a paní zástupkyni Monice Šimůnkové její agendy navrátil.

K vyjádření nesouhlasu se připojují:

Právnické osoby:

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Aliance pro individualizovanou podporu

Asistence, o.p.s.

Centrum inkluze o.p.s.

Česká ženská lobby

Člověk v tísni

Děti úplňku

Institut pro restorativní justici, z. s.

In IUSTITIA, o.p.s.

Konexe

Liga lidských práv

Magazín Inspirante

META, o.p.s.

Nadace OSF

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Nová škola, o.p.s.

Parent Project, z.s.

Platforma pro včasnou péči

Revenium, z. s.

ROMEA, o.p.s.

Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z.s.

Společnost pro mukopolysacharidosu, z.s. (MPS)

Spolu, z.s.

Vzájemné soužití, o.p.s.

 

Fyzické osoby:

Lenka Hečková, členka poradního orgánu ombudsmana pro monitorování práv osob se zdravotním postižením

Hana Grygarová, členka poradního orgánu ombudsmana pro monitorování práv osob se zdravotním postižením

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby

Ivana Marešová, členka poradního orgánu ombudsmana pro monitorování práv osob se zdravotním postižením

Kateřina Doudová, členka poradního orgánu ombudsmana pro monitorování práv osob se zdravotním postižením

Kristýna Farkašová, krizová interventka

Kateřina Šaldová, jako členka Výboru pro vzdělávání Romů při RVZRM

Maxim Pachomov, člen poradního orgánu ombudsmana pro monitorování práv osob se zdravotním postižením

Romana Kocourková

Přemysl J. Hnilička

Petra Wűnschová, ředitelka centra LOCIKA

Jana Beránková