Členky pracovní skupiny Genderově citlivé vzdělávání ČŽL

Placeholder

Členky pracovní skupiny Genderově citlivé vzdělávání ČŽL

31. 7. 2024
Členky Organizace
Eva Colledani Nesehnutí
Nela Faltusová Konsent
Lucie Čechovská Nesehnutí
Kateřina Hodická NORA
Eva Kavková EKS
Helena Košťálová EKS
Dagmar Krišová Konsent
Eva Lukešová NORA
Nika Mazániková Nesehnutí
Karolína Nedělová Prostor pro rodinu 
Johanna Nejedlová Konsent
Markéta Štěpánová Gender Studies
Koordinátorka ČŽL  
Jana Radovanovičová jana.radovanovic@czlobby.cz
Garantka z Výboru ČŽL  
Karolína Nedělová karolina@prostorprorodinu.cz 
Přizvaní  
Beat Sexism www.beatsexism.com
Středoškolská unie stredoskolskaunie.cz