Přijměme Istanbulskou úmluvu, vzkazuje Česká ženská lobby během kampaně Orange the World: 16 dní aktivismu proti násilí na ženách

Placeholder

Přijměme Istanbulskou úmluvu, vzkazuje Česká ženská lobby během kampaně Orange the World: 16 dní aktivismu proti násilí na ženách

25. 11. 2023

Už posedmé se Česká ženská lobby účastní kampaně OSN Orange the World: 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí. Kampaň oficiálně začíná Mezinárodním dnem za odstranění násilí na ženách 25. listopadu a končí Dnem lidských práv 10. prosince.

Velvyslanectví Švédska v Česku tradičně organizuje setkání velvyslanců a velvyslankyň mnoha zemí s Českou ženskou lobby. Ze společné fotografie všech zúčastněných září oranžová barva, symbol boje proti násilí na ženách v rámci kampaně Orange the World.

Tématu násilí na ženách se Česká ženská lobby věnuje dlouhodobě, a to prostřednictvím členských organizací (např. Acorus a Rosa – centrum pro ženy řeší domácí násilí, Konsent se zabývá sexualizovaným násilím, porodnické násilí se snaží vymýtit např. Unie porodních asistentek, Hnutí za aktivní mateřství, Česká asociace dul, NF Propolis 33 či Aperio), tak na úrovni celé sítě.

Jedním ze stěžejních témat a advokačních cílů České ženské lobby je už devět let ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulské úmluvy). Česká ženská lobby je vedoucí silou koalice Hlas proti násilí, která přijetí Úmluvy v Česku prosazuje.

Istanbulská úmluva významně pomůže nastavit pravidla a prostředí k efektivnějšímu řešení násilí ve společnosti. A to jak v oblasti přímé pomoci obětem a přeživším genderově podmíněného násilí i domácího násilí, tak vzděláváním osob, které se profesně těmito druhy násilí zabývají, nebo samotnou prací s osobami, které násilí páchají.

Jak šel čas v ČŽL s Istanbulskou úmluvou

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva) vznikla v roce 2011 a v platnost vstoupila v roce 2014 po ratifikaci prvními deseti státy. Česká ženská lobby pracuje na ratifikaci Úmluvy Českou republikou už od roku 2015, kdy organizace sdružené v rámci kampaně Stop násilí na ženách koordinované Amnesty International žádaly vládu o bezodkladné přijetí úmluvy.

Vláda ČR připojila podpis k Úmluvě v roce 2016. Byl to však pouze začátek procesu ratifikace, v jeho závěru je třeba schválení oběma komorami parlamentu a podpis prezidenta. Česká ženská lobby pokračovala spolu s dalšími organizacemi v lobbingu za Úmluvu: v roce 2018 jsme na na půdě poslanecké sněmovny spolu s Amnesty International předaly petici za urychlenou ratifikaci Istanbulské úmluvy a následně na veřejném slyšení argumentovaly, proč je Úmluva v Česku potřeba. O rok později se Česká ženská lobby, některé její členské organizace a Amnesty International sdružily do koalice s názvem Hlas proti násilí, jejímž cílem je Istanbulskou úmluvu v Česku přijmout. ČŽL koalici vede už čtvrtým rokem.

Hlas proti násilí –⁠ hlas pro Istanbulskou úmluvu

Covidová pandemie, která do Česka dorazila na jaře 2020, na mnoha místech odhalila, na jiných zvýraznila problém domácího násilí. Stres, nejistota a lockdown vedly v mnoha rodinách k eskalaci agresivního chování. Organizace sdružené v Hlasu proti násilí zareagovaly informační kampaní a nabídkou bezkontaktního poradentví pro osoby, které násilí čelí. Ani nárůst domácího násilí během pandemie však neponoukl politiky k dalším krokům v ratifikačním procesu. 

V roce 2021 ČŽL dále pracovala na informační kampani o Istanbulské úmluvě, a to v rámci projektu pilotování společné metodiky vyvinuté Radou Evropy, sítí WAVE (Women Against Violence Europa) a UN Women. Projekt zakončila konference s názvem Společně proti násilí na ženách

Od začátku letošního roku ČŽL v rámci koalice Hlas proti násilí dále aktivně vysvětluje nutnost přijetí Istanbulské úmluvy kompetentním osobám v politice i široké veřejnosti. Ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v ČR jsme zorganizovaly oslavu Mezinárodního dne žen v březnu a v květnu pak úspěšný veřejný happening za Úmluvu. V červnu vláda konečně propustila Istanbulskou úmluvu do dalšího kola legislativního procesu v parlamentu. Vzhledem k četným dezinformacím, které se rojí na politickém poli v souvislosti Úmluvou, pokračujeme v advokační práci přímo se zákonodárci a zákonodárkyněmi, které nyní mají osud Úmluvy ve svých rukou. Na podzim jsme tak spoluorganizovaly panelovou diskuzi v poslanecké sněmovně a kulatý stůl v senátu, kde měli zájemci a zájemkyně nejen z politických řad možnost vyslechnout si argumenty na podporu Úmluvy.

Věříme, že naše dlouholetá snaha brzy přinese zasloužený výsledek, a Česko se tak přijetím Úmluvy zařadí po bok států, které nezavírají oči před vážným problémem genderově podmíněného násilí a škodami, které toto násilí páchá v demokratické společnosti.

Aktivita byla realizována za podpory grantu MASF od Evropské ženské lobby.