Česká ženská lobby oceňuje rozhodnutí vlády poslat tzv. Istanbulskou úmluvu k projednání parlamentu

Placeholder

Česká ženská lobby oceňuje rozhodnutí vlády poslat tzv. Istanbulskou úmluvu k projednání parlamentu

21. 6. 2023

 

Praha, 21. června 2023

Vítáme dnešní rozhodnutí Vlády ČR o schválení Istanbulské úmluvy, kterou předá k projednání v rámci ratifikačního procesu parlamentu. Vláda tak učinila v souladu se svým programovým prohlášením, v němž se zavázala zlepšit ochranu obětí sexuálního a domácího násilí.

„Jsme jednou ze zbývajících 6 zemí EU, vedle například Bulharska a Maďarska, které s přijetím Úmluvy proti násilí otálí. Jejím přijetím stvrdíme své místo mezi zeměmi, které dbají na lidská práva,“ uvedla Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby a mluvčí koalice Hlas proti násilí.

„V řadě evropských zemí mají Úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí víc než 10 let. Zkušenosti  ukazují, že Úmluva zlepšuje systém pomoci obětem. Je důležité, že se přihlásíme k evropským hodnotám a český stát jasně vyjádří, že  osud obětí mu není lhostejný,“ řekla Marta Smolíková, předsedkyně České ženské lobby a místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Koalice Hlas proti násilí vedená Českou ženskou lobby dlouhodobě prosazuje ratifikaci Istanbulské úmluvy v Česku. Před čtyřmi týdny například v Praze iniciovala shromáždění více než 200 podporovatelů a podporovatelek Istanbulské úmluvy. K organizaci happeningu se připojilo celkem 20 organizací a iniciativ, které pracují s oběťmi násilí nebo se věnují osvětě v této oblasti. Vystoupily také mnohé známé osobnosti jako bývalá ombudsmanka a mluvčí Charty 77 Anna Šabatová, kazatel Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal, herečka a zpěvačka Bára Kodetová Šporclová či zpěvačka Jana Fabiánová.

Úmluva proti násilí je mezinárodní smlouva, která usiluje o zastavení závažného problému porušování lidských práv –⁠ násilí na ženách a domácího násilí. Jejím cílem je předcházet násilí a obětem a jejich dětem poskytnout adekvátní pomoc, ochranu a podporu, aby se mohly vymanit z násilí. Je postavená na 4 pilířích: prevence násilí, dostupná pomoc obětem, spravedlivé stíhání pachatelů/lek a provázanost všech složek pracujících s oběťmi násilí. Úmluva je unikátní v tom, že řeší násilí systematicky a komplexně a vyzývá ke spolupráci celou společnost.

 

Projekt Hlas proti násilí (LP-HRMGSC-003) je realizován v rámci programu, který je spolufinancován z Norských fondů 2014-2021.