Konference Společně proti násilí na ženách

Pozvánky

Konference Společně proti násilí na ženách

25. 11. 2021

Společně proti násilí na ženách    

Konference na téma potírání násilí na ženách a domácího násilí

25. listopadu  2021

17:00 - 19:00

Stream na facebookové události.

 

Fyzické, nebo sexuální násilí zažila každá třetí Češka. V České republice existují služby pro oběti i osoby ohrožené násilím. Stále ale chybí ale komplexní pomoc a ochrana obětí. 

 

Na konferenci vystoupí experti a expertky věnující se tématu násilí na ženách a jeho prevenci z řad NNO a právníků. Společně odpoví na otázky: Jak ovlivňuje nerovnost mezi ženami a muži ve společnosti aspekt násilí na ženách? Jaká jsou účinná preventivní opatření v oblasti násilí na ženách a domácího násilí? Jak vypadá situace žen u nás z pohledu pomáhajících organizací? Jak komunikovat s veřejností o tomto tématu? A v čem konkrétně pomůže přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy? 
 

Program konference 

 

Přivítání moderátory Johannou Nejedlovou a Lukášem Houdkem a předání úvodního slova 17:00 - 17:15

Marta Smolíková, předsedkyně ČŽL a ředitelka Otevřené společnosti

Marta Becerra, Vedoucí oddělení v Radě Evropy

 

 

1. BLOK -  Nerovnost žen a mužů a její dopad na násilí na ženách.

17:15 - 17:30

Uvedení do českého kontextu násilí na ženách a představení činnosti ČŽL v otázce násilí na ženách.

 

 

2. BLOK - Komplexnost řešení násilí na ženách a domácího násilí 

17:30 - 18:15

Problematika domácího násilí jako komplexního a kontextuálního problému; domácí a sexuální násilí obecně; genderový základ násilí; způsoby práce s aktéry, kteří v problematice figurují (oběti, pachatelé, orgány činné v řešení násilí); systémová potřeba zajištění provázané sítě služeb, veřejné správy a procesních opatření, globální řešení v kontextu Istanbulské úmluvy. 

proFem - Jitka Poláková

Acorus -  Jaroslava Chaloupková

ROSA - Zdena Prokopová

Advokát Daniel Bartoň

 

  3. BLOK - Společenské iniciativy aneb spolu proti násilí na ženách

18:15 - 19:00

Ve společnosti roste zájem o řešení násilí na ženách. Vznikají iniciativy, které mají za cíl řešit nevyhovující definici znásilnění v české legislativě, nízké tresty/podmíněné tresty, nejasnost rozhodování soudů v případech domácího a sexualizovaného násilí, také ratifikaci IU.

 

Chce to souhlas -  Irena Hůlová za Amnesty International 

Bez trestu - Lucie Ottingerová 

Hlas proti násilí - Hana Stelzerová za Českou ženskou lobby 

Genderman - Tomáš Pavlas 

_______________________

 

Konference je realizována za finanční podpory Úřadu vlády České republiky, Rady Evropy a LUSH.