TZ: „Pokud zažíváte domácí násilí, nebojte se požádat o pomoc,“ vyzývají neziskové organizace a pražský magistrát

Placeholder

TZ: „Pokud zažíváte domácí násilí, nebojte se požádat o pomoc,“ vyzývají neziskové organizace a pražský magistrát

20. 5. 2020

Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, počet obětí domácího násilí v rámci nouzového stavu roste. Stres, nejistota či konzumace alkoholu mohla v mnoha domácnostech vést k eskalaci chování agresivního partnera. Koalice nevládních organizací Hlas proti násilí ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy proto do veřejného prostoru umisťuje informace o linkách pomoci a vyzývá pomocí kampaně veřejnost, aby se ujistila, že jejich známí nejsou ohroženi.

 

Velmi oceňuji dlouholetou, systematickou práci nevládních organizací věnujících se domácímu násilí. Podle průzkumu agentury Focus z roku 2018 si 71 procent dotázaných myslí, že situace v oblasti násilí na ženách je v České republice skutečně problém. Přesto se o domácím násilí a způsobech, jak pomoci obětem, všeobecně málo ví a mluví. Pandemická krize tuto problematiku ještě prohlubuje a obáváme se, že následný ekonomický propad a nárůst nezaměstnanosti povede k dalšímu zhoršení situace. Jsem proto ráda, že hlavní město může přispět k tomu, aby se o možnostech pomoci dozvěděla co nejširší veřejnost,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví, která nad touto kampaní převzala záštitu.

Podle organizací bylo v rámci nouzového stavu obtížné vyhledat pomoc, jelikož byly oběti doma s agresorem. S uvolňujícími opatřeními je ale potřeba dát jim vědět, že dostupná pomoc existuje. I mimo pandemii se ročně v rodinách s dětmi odehraje až 2 500 případům násilí. V roce 2019 zainteresované instituce zaznamenaly více než 1 200 případů vykázání z místa bydliště kvůli násilí v domácnosti. Téměř 168 tisíc obětí vyhledá ročně lékařskou pomoc z důvodu fyzického zranění v souvislosti s domácím násilím.

Z dostupných statistik vyplývá, že násilí zažije v České republice každá třetí žena, což je alarmující číslo. „Data z Číny a Francie ukazují třicetiprocentní nárůst incidentů domácího násilí v době nouzového stavu v důsledku pandemie COVID-19. V Česku přesná data zatím chybí. Evidujeme ale dvojnásobné počty telefonátů i vyšší počet online konzultací, a to především od žen a dětí,“ uvádí Zdena Prokopová, ředitelka organizace Rosa.

Pražské nevládní organizace našly nové způsoby, jak obětem násilí poskytnout pomoc v době, kdy je omezena možnost volného pohybu. Organizace Rosa, která poskytuje poradenství a provozuje azylový dům pro oběti domácího násilí, například zřídila kontaktní místo v nákupním centru na Zličíně. „V době, kdy může být pro oběti domácího násilí cesta na nákup jediným únikem z domova, je to jedno z nejvhodnějších míst, kde mohou naše sociální pracovnice nabízet pomoc,“ vysvětluje dále Zdena Prokopová.

Pro radu si sem mohou přijít i lidé, kteří tuší, že se domácí násilí odehrává v jejich okolí a nevědí, jak by mohli pomoct. „Často máme pocit, že se domácí násilí děje jen na okraji společnosti, že by se nemohlo dít našim přátelům. Anebo že se do vztahu, kde se podle nás děje něco nekalého, nemáme plést, jelikož to není naše věc. Vždycky je ale lepší pokusit se zasáhnout a nabídnout pomocnou ruku. Můžeme tím i někomu zachránit život,“ dodává Jitka Poláková, která vede organizaci Profem.

Domácí násilí nezahrnuje pouze formy psychické a fyzické, ale také sexuální násilí. Problematika se zároveň nedotýká pouze žen, ale také mužů, byť, podle průzkumů a zkušeností specializovaných organizací, v omezené míře.  „Dle statistik tvoří osm procent týraných osob právě muži. Předpokládáme, že v tomto případě mohou být statistiky mírně zkreslené i tím, že se muži bojí o problému hovořit a obrátit se na odbornou pomoc. I to bychom chtěli změnit. Problém nesmí být tabu pro nikoho,“ popisuje Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby.

Jak obětem násilí, tak lidem z jejich okolí, může pomoci nová aplikace Bright Sky. Je zdarma ke stažení do mobilních telefonů. Kromě kontaktů na pomoc v blízkosti nabízí i test, který pomůže určit, zda člověk zažívá domácí násilí, pokud si není jistý. Ženy i muži, kteří se stanou obětmi násilí, si v aplikaci mohou vést deníček. Ten jim v případě, že se obrátí na policii a soud může pomoci s důkazním materiálem. Organizace Profem, Acorus a Rosa také nabízí konzultace i poradenství online, přes chat nebo Skype. „Je nezbytné hledat stále nové a nové způsoby, jak obětem násilí zprostředkovat naše služby. Často je ale nejjednodušší a nejsnazší zavolat na nonstop linku, kterou provozujeme,“ doplňuje Jaroslava Chaloupková z Acorus.

Koalice Hlas proti násilí chce posílit právě hlasy obětí domácího a sexuálního násilí. Jejím cílem je přenášet potřeby těch, kteří zažívají, nebo jsou ohroženi, násilím na politickou úroveň. Sdružuje organizace zaměřené na poskytování služeb, prevenci či zvyšování všeobecného povědomí v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Jmenovitě to jsou Rosa, Acorus, Profem, Konsent, Česká ženská lobby a Amnesty International.

Soubory ke stažení: 

Tisková konference koalice Hlas proti násilí s Magistrátem hl. m. Prahy

20. 5. 2020

Tisková koalice ke informující kampani veřejnost o linkách pomoci obětem domácího násilí, kterou realizuje koalice nevládních organizací Hlas proti násilí ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.