Aktuální zprávy

7. 3. 2022
Apelujeme na zohlednění genderového rozměru, tj. odlišné situace žen a mužů, při nastavování konkrétních opatření pro přijímání migrujících z Ukrajiny.  More...
1. 3. 2022
Ženy v Česku musí v roce 2022 pracovat o 60 dní déle, aby dosáhly na stejnou výplatu jako muži v roce 2021. Oproti loňsku je to o 9 dní méně. More...
24. 2. 2022
Amnesty international spolu s organizací Konsent pořádaly 15. února happening Chce to souhlas před Poslaneskou sněmovnou. Česká ženská lobby dlouhodobě podporuje změnu definice znásilnění v trestním zákoníku.  More...
23. 2. 2022
Virtuální setkání České ženské lobby s ochránci a ochránkyněmi lidských práv v Bělorusku - 23.2.2022 More...
9. 2. 2022
Jako zástupkyně České ženské lobby, sítě téměř 40 organizací působících na poli podpory a ochrany ženských práv, a jménem dalších subjektů, se na Vás obracím se žádostí o zabránění konfliktu zájmů. More...
28. 1. 2022
Pandemie Covid-19 dopadá více na ženy More...
21. 1. 2022
Projekt se zasazuje o posilování genderově citlivých opatření ke snížení negativního dopadu covid-19 na ženy a prosazování genderové rovnosti v České republice.  More...
19. 1. 2022
Česká ženská lobby je jednou ze 13 organizací, které obdrží podporu od Aliance pro genderovou rovnost v Evropě. More...