Aktuální zprávy

24. 11. 2022
Česká ženská lobby se připojuje k celosvětové kampani OSN Orange the World konající se 25. listopadu na Mezinárodní den pro odstranění násilí na ženách.  More...
22. 11. 2022
Zahájili jsme projekt Hlas proti násilí na Mezinárodní den proti násilí na ženách More...
17. 11. 2022
Hledáme do týmu sekretariátu ČŽL novou kolegyni nebo kolegu se zápalem pro téma genderové rovnosti. More...
26. 10. 2022
Česká ženská lobby společně s partnerskými organizacemi získala projekt financovaný z Norských fondů, zaměřený na Prevenci domácího a genderově podmíněného násilí a poskytování ochrany a pomoci pro jeho oběti. More...
25. 10. 2022
ČŽL získala podporu prostřednictvím grantu EWL MASF pro další aktivity k potírání násilí na ženách. More...
17. 10. 2022
Shrnutí zprávy pracovní skupiny Evropské ženské lobby pro střední a východní Evropu, Balkán a Pobaltí o stavu ženských práv v této oblasti. Na tomto dokumentu se podílely i zástupkyně České ženské lobby. More...
24. 8. 2022
Příběhy našich stážistek v rámci Mezinárodního dne mládeže More...