Otevřený dopis ministru Stanjurovi: Chraňme právní stát v hlasování o evropských penězích pro Maďarsko

Placeholder

Otevřený dopis ministru Stanjurovi: Chraňme právní stát v hlasování o evropských penězích pro Maďarsko

7. 12. 2022

Vážený pane ministře,

Rada pro hospodářské a finanční věci, které předsedáte, by se měla mimořádně sejít 12. prosince 2022 a projednat Prováděcí rozhodnutí Rady o opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku a uplatnění obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie. Jako zástupci níže uvedených platforem a nevládních neziskových organizací chceme vyjádřit bytostný zájem na dodržování zásad právního státu jako jedné ze základních hodnot Evropské unie. Apelujeme proto na Vás a na českou vládu, abyste v souladu s nezbytností posilovat právní stát pro budoucnost demokracie v Evropě a odpovědně hospodařit s evropskými prostředky zaujali aktivní a principiální postoj a principy své pozice otevřeně komunikovali s veřejností.

O systematických nesrovnalostech v zadávání veřejných zakázek, nedostatečně účinných protikorupčních opatřeních a dalších otázkách právního státu vedla Evropská komise s maďarskými orgány intenzivní dialog. Přesto Komise došla k závěru, že porušování zásad právního státu v Maďarsku ohrožuje finanční zájmy Unie a řádnou správu rozpočtu EU. Komise to potvrdila i 30. listopadu, kdy se rozhodla zachovat svůj původní návrh z 18. září a pozastavit 65 % závazků pro tři operační programy v rámci politiky soudržnosti ve výši 7,5 miliardy eur a zároveň neautorizovat žádnou platbu Maďarsku v rámci nástroje na obnovu a odolnost (RRF), dokud nebude naplněno 27 “supermilníků” ve vztahu k právnímu státu.

Nyní přichází klíčový politický moment, kdy bude Rada EU rozhodovat o prvních negativních dopadech na rozpočet Maďarska, a tedy historicky prvním využití dodatečného mechanismu na ochranu finančních zájmů EU v případě narušení principů vlády práva, platného od ledna 2021. Pokud nějaký členský stát záměrně nedodržuje zcela základní pravidla politického soužití, je nutné, aby přišla principiální reakce v podobě citelných (tedy finančních) opatření. V konečném důsledku jde i o ochranu finančních prostředků českých občanů posílaných do rozpočtu EU.

Vyzýváme Vás proto, abyste jako zástupce českého předsednictví na program  Rady 12. prosince zařadil k tomuto bodu hlasování, postavil se za využití nařízení o podmíněnosti finanční podpory jako nástroje ochrany právního státu a rozpočtu EU a vyjednal opatření, která jsou v co největší míře v souladu s pozicí Evropské komise. 

Takový postoj je konzistentní s prioritami programu českého předsednictví, ve kterém si vláda stanovila “posilování odolnosti institucí, které mají zásadní vliv na udržování a rozvoj hodnot demokracie a právního státu v EU”. Velmi nám záleží na tom, abyste právě v rozhodujících okamžicích tento postoj zachoval a deklaroval ho i vůči veřejnosti.

 

S pozdravem a přáním hodně sil do zbývajícího období českého předsednictví v Radě EU

za zapojené organizace

 

Petr Lebeda, ředitel, Glopolis o.p.s.

+ 420 607 682 015  | lebeda@glopolis.org  | Botičská 4, 128 00 Praha 2