Novinky - 54

Placeholder

5. 12. 2023
Na podzimní valné hromadě Česká ženská lobby přijala novou členskou organizaci APODAC a schválila strategii na léta 2024–2029. Více...
7. 11. 2023
Evropa na křižovatce je název manifestu, který zveřejnila Evropská ženská lobby (EWL) v rámci osvětové kampaně k volbám do Evropského parlamentu, které se konají na jaře příštího roku. Více...
27. 9. 2023
Ukrajinská delegace se v Praze setkala mimo jiné s místopředsedkyní Rady vlády pro rovnost žen a mužů Martou Smolíkovou i zástupkyněmi některých členských organizací ČŽL. Více...
3. 7. 2023
V červnu se v Evropské ženské lobby (European Women's Lobby, EWL) konaly volby do výkonného výboru, na pozici prezidentky i do správní rady. Ve správní radě ČŽL opět zastoupí její ředitelka Hana Stelzerová. Více...
27. 6. 2023
Na 35 asociací a střešních organizací NNO i jednotlivých nevládních neziskových organizací se obrací na ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) s kritikou návrhu “Pravidla spolufinancování EU fondů na programové období 2021-2027” Více...