ČŽL se připojila k výzvě ministru Stanjurovi ohledně pravidel spolufinancování EU fondů

Placeholder

ČŽL se připojila k výzvě ministru Stanjurovi ohledně pravidel spolufinancování EU fondů

27. 6. 2023

Česká ženská lobby se připojila k více než třem desítkám nestátních neziskových organizací, které v otevřeném dopise ministru Stanjurovi odmítají návrh na změnu pravidel spolufinancování EU fondů.

Návrh může ohrozit poskytování veřejně prospěšných služeb, neboť se výrazně zvýší míra spolufinancování, kterou mají zajistit realizátoři - tj. poskytovatelé služeb, školy, obce, příspěvkové organizace aj. včetně neziskových organizací. Odhadované úspory ve výši 4,6 mld. Kč jsou sporné, tento krok ohrozí čerpání fondů EU. Ministerstvo financí by mělo naopak podpořit 0% spolufinancování na veřejně prospěšné činnosti.

Návrh změny Pravidel spolufinancování EU fondů na programové období 2021-2027, který v minulém týdnu prošel meziresortním připomínkovým řízením, předpokládá výrazné navýšení míry spolufinancování uprostřed běžícího programového období a fakticky mění podmínky pro příjemce dotací - tj. realizátory. Navržené úpravy pravidel by třeba u projektů v Praze znamenaly povinnost financovat min. 50 % a u Operačního programu Zaměstnanost plus nárůst z 0 % až na 13,265 %. Přitom u operačních programů na vzdělávání, zaměstnanost a sociální oblasti směřují prostředky k podpoře práce s ohroženými skupinami obyvatel, zajišťování sociálních služeb a sociálního začleňování, komunitních center, řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách aj.

Stát by musel tyto činnosti zajistit ze svých zdrojů, které mu však chybí. Tím, že Česká republika nebude průběžně a efektivně čerpat již dohodnuté EU fondy, může dojít ke krácení celkových prostředků poskytnutých z rozpočtu EU do ČR. Návrh na změnu pravidel postrádá jakékoliv zhodnocení dopadu v kontextu a komplexitě.