Česko navštívila ukrajinská zmocněnkyně pro genderovou rovnost Kateryna Levchenko

Placeholder

Česko navštívila ukrajinská zmocněnkyně pro genderovou rovnost Kateryna Levchenko

27. 9. 2023

Ve dnech 19–21. září 2023 Českou republiku navštívila ukrajinská delegace v čele se zmocněnkyní ukrajinské vlády pro genderovou rovnost Katerynou Levchenko.

Studijní návštěva delegace byla organizována Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/OSCE) ve spolupráci s Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Ukrajinskou delegaci mimo jiné přivítala místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů a předsedkyně České ženské lobby Marta Smolíková. Setkání se účastnily také zástupkyně několika členských organizací ČŽL.

V rámci návštěvy proběhlo několik bilaterálních schůzek zmocněnkyně vlády pro lidská práva a národní koordinátorky pro integraci a adaptaci válečných uprchlíků a uprchlic z Ukrajiny Kláry Šimáčkové Laurenčíkové a zmocněnkyně ukrajinské vlády pro genderovou rovnost Kateryny Levchenko. Společně diskutovaly o tom, jak účinněji pomoct obětem genderově podmíněného násilí z Ukrajiny.

Klára Šimáčková Laurenčíková zdůraznila, že je pro nás inspirací, že Ukrajina během války v červnu 2022 ratifikovala Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách.