Na zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů jsme prezentovaly podněty ke konsolidačnímu balíčku

Placeholder

Na zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů jsme prezentovaly podněty ke konsolidačnímu balíčku

15. 6. 2023

Na jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů 5. června 2023 předsedkyně České ženské lobby Marta Smolíková upozornila na podněty České ženské lobby k vládnímu konsolidačnímu balíčku

Jedná se zejména o zařazení menstruačních potřeb, plen a kojeneckých pomůcek do nižšní sazby DPH, dále pak výhrady ke zrušení odpočtu daně z příjmů na nepracujího manžela*ku u osob pečujících o handicapované děti. Členské organizace ČŽL upozornily, že toto zrušení se velmi negativně dotkne pečujících rodičů, jimiž jsou ve velké většině ženy. Marta Smolíková upozornila také na zpoždění výplaty příspěvků zřizovatelům dětských skupin.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a vedoucí Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády Radan Šafařík ponděty přijali a budou se jimi dále zabývat.