Forum o genderové rovnosti v Evropě

Placeholder

Forum o genderové rovnosti v Evropě

9. 3. 2022

Angers bude hostit ve dnech 8., 9. a 10. března 2022 fórum o rovnosti žen a mužů v Evropě. Fórum rovnosti, pořádáno v rámci francouzského předsednictví v Radě Evropské unie a francouzsko-portugalské sezóny 2022 (za francouzskou část implementováno Institut français ) u příležitosti Mezinárodního dne žen se bude konat v návaznosti na neformální setkání evropských ministrů kultury (7. a 8. března). Je součástí „Měsíce genderu“, který každoročně v březnu pořádá Univerzita v Angers, také hostící Feministické archivní centrum.

Ke kulatému stolu na téma: Jaká politika je potřebná k dosažení rovnosti, jaké nástroje potřebujeme k sledování vývoje? se za ČŽL online připojí i Hana Stelzerová.

Ženy, představující více než polovinu populace, jsou nedostatečně zastoupeny ve vedoucích pozicích, ať už v politice, ekonomice, kultuře, sportu nebo vědě. Kromě zhodnocení mechanismů bránících rovnosti mezi ženami a muži na evropské úrovni, fórum pro rovnost upozorní i na iniciativy a osvědčené postupy s cílem společně navrhnout konkrétní opatření, která mohou Francie a Portugalsko nabídnout svým vládám a dalším členům Evropská unie.

Zahajovací večer se uskuteční 8. března za přítomnosti Roselyne Bachelot-Narquin, francouzské ministryně kultury, jejího portugalského protějšku Graça Fonseca a Mariyi Gabriel, evropské komisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež. Prostřednictvím série projekcí a literárních a poetických intervencí navržených Emmanuelem Demarcy-Motou, ředitelem pařížského Théâtre de la Ville, vzdá tento večer poctu „Třem Mariím“, ústředním postavám feminismu v Portugalsku a autorům "New Portuguese Letters," ikonického díla, které díky cenzuře vzbudilo solidaritu velkých postav francouzského feministického hnutí.

Fórum oficiálně zahájí 9. března Christophe Béchu, starosta města Angers, a Élisabeth Moreno, ministryně pro rovnost pohlaví, diverzitu a rovné příležitosti.

Díky fóru se sejde na čtyřicet řečníků z Portugalska, Francie a dalších evropských zemí, politické osobnosti a členové občanské společnosti během dvoudenní výměně zkušeností, debat a návrhů konkrétních řešení v oblasti kultury, médií, výzkumu, vědy. a digitální prostředí.

 

Soubory ke stažení: