Pozvánky

4. 9. 2017
Vzdělávací organizace EKS pořádá rozvojové kurzy pro matky dětí do 15ti let ZDARMA. Nyní je vypsáno několik termínů úspěšného kurzu hledání silných stránek a profesního uplatnění i dalších rozvojových kurzů. Více...
22. 7. 2017
Členské organizace České ženské lobby - Hnutí za aktivní mateřství a Unie porodních asistentek pořádají 2. ročník společensko-pracovního setkání Porodní slet 2017, který se koná v sobotu 22. července 2017 u fary v obci Skramníky.  Více...
28. 6. 2017
Workshop pořádá Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung Prag. Více...
22. 6. 2017
Česká ženská lobby a Fórum 50 % zvou na panelovou debatu: Čas na první českou prezidentku. Více...
19. 6. 2017
NESEHNUTÍ, Otevřená společnost a Gender Studies zvou na Den rovnosti žen a mužů 2017. Za rovné příjmy!  Více...
8. 6. 2017
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti, Vás srdečně zve na panelovou diskusi.  Více...
7. 6. 2017
Diskusní večer v Knihovně Gender Studies. Více...
26. 5. 2017
Jaké jsou příběhy žen, které společnost často nevidí? Jakými zkušenostmi prošly? Vciťte se do příběhů žen bez domova, seniorek ohrožených chudobou, žen ze sociálně vyloučených lokalit, samoživitelek či žen se zkušeností migrace.  Více...