Workshop Hate Speech - fenomén a řešení

Pozvánky

Workshop Hate Speech - fenomén a řešení

28. 6. 2017

Dne 28. 6. od 13:00 do 17:00 se uskuteční Workshop na téma Hate Speech - fenomén a řešení, který proběhne v Impact HUB Praha.

Workshop pořádá Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR ve spolupráci s FES Prag pro zástupce neziskových organizací, kteří se v rámci své práce setkávají s nenávistnými projevy. O tom, o jaký fenomén jde, jak jej definovat, jaké jsou zkušenosti v jiných zemích a jaký má dopad na společnost a na neziskové organizace, budou diskutovat pozvaní hosté a zástupci neziskových organizací pracujících s tématem migrace, genderu a LGBT+.   

 

Vystoupí tito hosté a hostky:

Rachel Brown – americká výzkumnice, autorka probíhajícího výzkumu v Česku

Klára Kalibová – právnička, ředitelka organizace In Iustitia

Hannes Ley – německý aktivista, zakladatel iniciativy Ich bin hier

Lukáš Radostný – psychoterapeut

 

Moderátorka workshopu - Masha Volynsky

 

Program:

1. Panel k tématu hate speech/ dangerous speech (13:00 – 15:00)

  • Rachel Brown – Obecné vymezení a definice hate speech a dangerous speech, výstupy výzkumu realizovaného v České republice, představení toolkitu
  • Hannes Ley – Představení grassroot iniciativy bojující proti hate speech v Německu
  • Klara Kalibová – Jak se bránit před nenávistnou rétorikou, představení probíhajícího výzkumu, definice právního rámce v ČR
  • Lukáš Radostný – Vliv hate speech na vztahy mezi lidmi ve společnosti a vliv na neziskové organizace

2. Občerstvení (15:00 – 15:15)

3. Skupinová práce (15:15 – 16:30)

  • Rachel Brown (anglicky) - Hlubší analýza výzkumu, perspektivy do budoucna
  • Hannes Ley (anglicky) - Jak udělat vlastní counter kampaň
  • Klára Kalibová (česky) - Analýza konkrétních případů na FB, jak reagovat a jak se bránit
  • Lukáš Radostný (česky) - Jak pomoct individuálně nebo v týmu, pokud je organizace napadána

4. Představení výstupů jednotlivých skupin, možnost dalších kroků a společného postupu (16:30-17:00)

5. Závěr (17:00)

 

Od 18:00 do 20:00 bude ve stejný den v Café Louvre veřejná debata na téma Hate speech v perspektivě politiky a voleb. Na tuto debatu jste také srdečně zváni. Pokud se budete chtít účastnit, vyplňte v přihlašovacím formuláři. 

Přihlašujte se prosím ZDE.