Podpora rovnosti ženy a mužů v ČR i v hlavním městě Praze

Pozvánky

Podpora rovnosti ženy a mužů v ČR i v hlavním městě Praze

8. 6. 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti Vás srdečně zve na panelovou diskusi na téma PODPORA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ V ČR I V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE, která se uskuteční ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 9.30 do 15 hod, v MŠMT ČR, Karmelitská 8 (Rohanský palác), Praha 1.

Plánovaným výstupem této akce je jednak reflexe již vyhlášených výzev OPZ č. 61 a 62 zaměřených na podporu rovnosti žen a mužů v ČR i v hlavním městě Praze, jednak návrh konkrétních aktivit vhodných k podpoře z OPZ. 

Program:

09:00 – 09:30 Prezence účastníků

09:30 Zahájení PhDr. Adéla Šeredová Purschová, Ph.D., vedoucí oddělení projektů rovnosti žen a mužů. 

09:30 – 10:30 Panelová diskuze na téma Přijímání zaměstnanců na genderově (ne)stereotypní pozice – výhody a nevýhody, současné trendy i potřeby zaměstnavatelů.

10:45 – 11:45 Panelová diskuze na téma Pay gap a platová transparentnost.

11:45 – 12:45 Oběd

12:45 – 13:45 Panelová diskuze na téma Slaďování rodinného a pracovního života z pohledu muže – zaměstnance i z pohledu zaměstnavatele – aktivní zapojení mužů do péče o dítě, praxe v. potřeba.

14:00 – 15:00 Panelová diskuze na téma Genderová diskriminace z pozice zaměstnavatele i zaměstnance.

 

V diskusních panelech vystoupí:  

Mgr. Miroslava Čechová (Czechitas z.s.)

Mgr. Štěpánka Zdvořáková (Zeppelin CZ s.r.o.)

Mgr. Dalibor Holý (Český statistický úřad)

Mgr. Šárka Homfray (Odborový svaz státních orgánů a organizací)

Ing. Zajíčková Drahomíra (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – VÚPSV, v.v.i.)

Bc. Petra Kubálková (C2C Solutions Group s.r.o.)

Bc. Vít Jásek (Unie zaměstnavatelských svazů ČR)

PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. (Alternativa 50+, o.p.s., MPSV ČR)

PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D. (APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.)

Bc. Lukáš Talpa (Liga otevřených mužů, z.s.)

Mgr. Lukáš Müller (MPSV ČR)

Mgr. Lenka Břeská (GlaxoSmithKline s.r.o.)

PhDr. Hana Stelzerová (Česká ženská lobby, z.s.)

Mgr. Ing. Tomáš Pavlas (Otevřená společnost, o.p.s.)

 

Kontakt pro bližší informace: Mgr. Ilona Johnová Koukalová, projektová manažerka Oddělení projektů rovnosti žen a mužů Odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 tel.: 725 359 394, 950 19 5708

Soubory ke stažení: