Pozvánky

21. 11. 2023
Fórum 50 % zve na online školení Města a obce pro všechny: jak zohledňovat odlišné potřeby žen a mužů potřeby Více...
20. 11. 2023
Nesehnutí pořádá ve spolupráci s Ústavem politologie UK debatu s názvem Jak (ne)mluvit o genderu. Více...
14. 11. 2023
Acorus nabízí MPSV akreditovaný vzdělávací program k problematice domácího násilí s názvem Metody práce s osobou ohroženou domácím násilím. Více...
14. 11. 2023
Business and Professional Women CR pořádají mentoring na téma Moje online vizitka.  Více...
13. 11. 2023
Certifikovaná dula a terapeutka Kristýna Strolená z Asociace českých dul pořádá kongres, jenž bude zaměřen na traumata v každodenním životě.  Více...
10. 11. 2023
Tématem síťovacího setkání je jak se vypořádat s nenávistnými komentáři namířenými vůči ženám v nejen komunální politice Více...
7. 11. 2023
Sdružení pro integraci a migraci pořádá přednášku určenou pro držitele*držitelky dočasné ochrany.  Více...
3. 11. 2023
Acorus nabízí MPSV akreditovaný vzdělávací program s názvem Standardy kvality specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Více...