Fórum 50 % bude školit online o zohlednění odlišných potřeb žen a mužů v obcích

Pozvánky

Fórum 50 % bude školit online o zohlednění odlišných potřeb žen a mužů v obcích

21. 11. 2023

Online školení Města a obce pro všechny: jak zohledňovat odlišné potřeby žen a mužů 

Jak zkvalitňovat život ve městech a obcích?  
Jak přistupovat k odlišným potřebám žen a mužů při plánovaní veřejného prostoru a služeb?  
Co se osvědčilo v zahraničí – ať již v daleké Skandinávii nebo v sousedním Rakousku?  
To vše se dozvíte v online školení. Kromě načerpání nových znalostí a inspirace budete mít příležitost sdílet své zkušenosti s dalšími zástupci a zástupkyněmi samospráv.

Kdy: úterý 21. listopadu 2023 od 13 do 17 hodin

Kde: online na na platformě Zoom

Přihlašovací formulář.

Školení pořádá Fórum 50 %, které má téměř dvacetiletou zkušenost se vzděláváním, osvětou v oblasti uplatňování gender mainstreamingu na úrovni samospráv. Podporuje implementaci Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích. Samosprávám poskytuje metodickou podporu při zavádění principů gender mainstreamingu včetně genderového a participativního rozpočtování.

Událost na facebooku.