Zvedněme hlas proti násilí. Nová iniciativa žádá o pomoc.

Placeholder

Zvedněme hlas proti násilí. Nová iniciativa žádá o pomoc.

10. 12. 2019

Nová iniciativa odborných nevládních organizací Hlas proti násilí vyzývá politiky k přijetí Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy). Tu Česká republika sice již podepsala, ale její pomoc nevyužívá, neboť ji dosud neratifikovala. Na Den lidských práv (10. prosinec) koalice Hlas proti násilí spouští kampaň, ve které chce skrze příběhy obětí prolomit mlčení a ukázat, že Čechům a Češkám osudy obětí násilí nejsou lhostejné.

 

„V ČR stále chybí dostatek služeb pro pomoc obětem násilí. Například máme jen 90 bezpečných a specializovaných azylových míst pro oběti a ohrožené děti, a to jenom ve dvou městech - v Praze a Brně. A přitom by bylo potřeba až 1 000 míst, a to i v regionech,” zdůrazňuje Zdena Prokopová, statutární zástupkyně pomáhající organizace Rosa - centrum pro ženy, a členka koalice Hlas proti násilí. Dále dodává: „Věřím, že mezinárodní spolupráce je tím nejefektivnějším způsobem jak problému čelit, protože žijeme v globální společnosti a násilí nezná hranice.”

Právě mezinárodní řešení nabízí Úmluva o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. V Česku ale chybí politická vůle k jejímu prosazení. Koalice Hlas proti násilí proto vyzývá, aby se politici a političky přidali k 34 státům Rady Evropy, které již Úmluvu ratifikovaly, a tím vyslali jasný signál, že je Česko odhodláno násilí na ženách řešit.

Ve státech, které Úmluvu přijaly, nastalo zlepšení situace. Například ve Finsku došlo ke zvýšení počtu míst v azylových domech i jejich celkového počtu a byla zavedena non-stop bezplatná linka pomoci. V Srbsku došlo ke zvýšení počtu hlášených případů - oběti přestávají mít strach a dostaly možnost svou situaci řešit.

„V ČR zcela chybí centra pro oběti sexuálního násilí. Ideálně by mělo být alespoň jedno centrum v každém kraji, kde by se oběti znásilnění dostalo potřebné pomoci. V současnosti nemáme ani jedno,” říká Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí a zástupkyně z koalice.

Dle iniciativy Hlas proti násilí současný systém nedokáže dostatečně reagovat na potřeby obětí domácího násilí a znásilněných žen. I proto většina z nich nikdy nevyhledá pomoc a o své situaci mlčí, což může mít tragické následky. Iniciativa se proto obrací směrem k veřejnosti, aby pomohla šířit příběhy obětí násilí a přidala svůj hlas k zastavení násilí.

Hlas proti násilí je koalice odborných organizací Acorus, Amnesty International, Česká ženská lobby, Konsent, proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, Rosa - centrum pro ženy, které se tématu dlouhodobě věnují. Prosazují a iniciují změny, pořádají odborné konference či workshopy a přímo pomáhají obětem - poskytují azyl, sociální a psychologickou pomoc, poradenství apod. Iniciativa nyní spouští crowdfundingovou kampaň na platformě Hithit a za získané prostředky bude šířit skutečné příběhy žen, aby upozornila na důležitost tématu a potřebu přijetí Úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí.

Soubory ke stažení: