TZ:Mezinárodní den žen – máme co slavit?

Placeholder

TZ:Mezinárodní den žen – máme co slavit?

6. 3. 2020

„Nechceme květiny, chceme rovnoprávnost,” deklarují ženy po celém světě u příležitosti Mezinárodního dne žen. Česká ženská lobby každoročně během MDŽ informuje o aktuální situaci v rovnosti postavení žen a mužů a připomíná především problematiku násilí na ženách.

Oslavy Mezinárodního dne žen mají v Česku pohnutou minulost. Dlouhou dobu na MDŽ bylo pohlíženo jako na komunistický svátek s pověstí veselic pro stranické pohlaváry, jehož původní smysl byl zcela opomíjen. Mezi významné dny v kalendáři se tento den vrátil až patnáct let po sametové revoluci. MDŽ připomíná ženské hnutí za rovná práva. Více než sto let od vzniku ženskoprávního hnutí je však stále potřeba hovořit o tom, že v naší společnosti nerovné postavení mezi ženami a muži přetrvává. Ženy vydělávají o 22 % méně než muži, v domácnosti dělají dvě třetiny práce, v nejvyšších patrech politiky, kterým je například Poslanecká sněmovna, mají jen 23 % zastoupení. 

Jeden z nejpalčivějších problémů představuje násilí na ženách a domácí násilí, na které chtějí ženskoprávní organizace u příležitosti výročí stávky newyorských švadlen upozornit. „Na první pohled se může zdát, že ženy a muži si jsou v České republice rovni. Děsivé statistiky domácího násilí a násilí na ženách, a s nimi i odmítání ze strany některých politiků efektivně řešit situaci obětí dokazují, že nás k dosažení skutečné rovnosti čeká ještě dlouhá cesta.“ uvádí Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, která sdružuje 38 organizací hájících práva žen.    

Situace v oblasti násilí na ženách u nás není příznivá a mění se jen velmi pomalu. Ročně v rodinách s dětmi dojde až k 2 500 případům násilí. V roce 2019 naše instituce zaznamenaly více než 1 200 případů vykázání z místa bydliště kvůli násilí v domácnosti. Téměř 168 000 obětí vyhledá ročně lékařskou pomoc z důvodu fyzického zranění v souvislosti s domácím násilím. „Z dostupných statistik vyplývá, že násilí zažije v České republice každá třetí žena, což je alarmující číslo. Před více než sto lety byl náš stát zakládán na moderních principech rovnosti. Byli jsme jedním z prvních států, jejichž prezident se hlásil k odkazu žen bojujících za rovnoprávnost. U příležitosti Mezinárodního dne žen je proto potřeba tyto principy připomínat a apelovat na politiky, aby odkaz naplňovali a zajistili bezpečný domov pro všechny prostřednictvím přijetí Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženám a domácího násilí,“ doplňuje Hana Stelzerová z České ženské lobby. 

Přijetí Úmluvy pro prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, kterou se náš stát zaváže k účinnému řešení tohoto druhu násilí a získá i možnost spolupráce na mezinárodní úrovni, považuje Česká ženská lobby za nezbytné. Cílem Úmluvy je ochrana a pomoc obětem, efektivní stíhání pachatelů a prevence ve formě informování a vzdělávání tak, aby se muži a ženy k sobě ve společnosti i v rodinách chovali se vzájemným respektem. Úmluvu doposud ratifikovalo 34 států Rady Evropy, včetně 20 států EU. Česká republika je jedním z posledních evropských států, které ji dosud neratifikovaly. 

Abychom dokázali zajistit adekvátní pomoc obětem násilí v České republice, potřebovali bychom podle minimálních standardů Rady Evropy přibližně 1 000 míst v bezpečných domovech pro oběti a jejich děti. Je klíčové, aby se oběti ohrožené násilným partnerem měly kde ukrýt a měly zajištěné bezpečí i odbornou komplexní pomoc ve specializovaných utajených azylových domech. Nyní je takových míst jen přibližně 90,“ upřesňuje Zdena Prokopová, socioterapeutka a statutární zástupkyně ROSA – centrum pro ženy, která je členskou organizací České ženské lobby. K naplňování potřebných standardů v tomto ohledu zaváže stát právě zmiňovaná úmluva.

Násilí na ženách není lhostejné ani většině veřejnosti, které by měla politická reprezentace naslouchat. Podle průzkumu agentury Focus z roku 2018 si 71 % dotázaných myslí, že situace v oblasti násilí na ženách v ČR je skutečně problém. Česká ženská lobby se proto přidává ke koalici Hlas proti násilí, která na svých webových stránkách žádá veřejnost, aby kontaktovala své zákonodárce a požadovala od nich aktivní kroky k přijetí této důležité mezinárodní smlouvy. 

Více informací o koalici Hlas proti násilí: https://www.hlasprotinasili.cz/

 

Kontakty:

Hana Stelzerová, Česká ženská lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266
 

Veřejné akce k Mezinárodnímu dni žen: 

  • 8. března: 30 let poté 

Třídenní setkání plné sdílení zkušeností z prosazování ženských a genderových otázek od pádu železné opony po dnešní dny, a to nejen v kontextu České republiky. Akci pořádá Gender Studies ve dnech 6. a 7. března v coworkingovém centru Pracovna & Laskafe na Žižkově, v neděli 8. 3. bude akce zakončena procházkou Prahou po stopách boje za volební právo žen. Více o akci zde.  

 

  • Wikigap 2020

Zhruba 90 % editorů Wikipedie jsou muži. Není proto divu, že na české Wikipedii najdeme pouze 16 % biografii o ženách. Na workshopu v Praze a Brně se účastníci a účastnice naučí zakládat články o významných ženách. Akci organizuje Wikimedia Česká republika, Embassy of Sweden in Czechia, Americké centrum, U.S. Embassy Prague a Česká ženská lobby. Více informací zde.

 

  • „Ženy 21. století“

Diskusní fórum se koná v pondělí 16. března 2020 od 9 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pod záštitou Mgr. Jany Pastuchové, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Partnerem akce je Minerva21. Více informací zde.

 

  • Promítání filmu Knock Down the House s debatou

Program na oslavu stého výročí volebního práva žen v USA i v Československu, Mezinárodního dne žen, zviditelňující růst účasti žen v rozhodujících pozicích společenského, hospodářského a politického života. Po promítání bude následovat panelová diskuse se zástupkyněmi spolupořádajících organizací Česká ženská lobby, Fórum 50 % a Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Pořádá Americká ambasáda 16. března v Americkém centru. Více informací zde.

 

  • Equal Pay Day

Organizace Business & Professional Women CR zve do Clarion Congress Hotel Prague na tradiční Equal Pay Day, který se koná ve dnech 27. - 28. března 2020. Těšit se můžete na konferenci v pátek a mentoringový den v sobotu. Více informací zde.