TZ: Půjdou v roce 2020 na pomoc týraným ženám či samoživitelkám pouhé 2 miliony?

Placeholder

TZ: Půjdou v roce 2020 na pomoc týraným ženám či samoživitelkám pouhé 2 miliony?

5. 9. 2019

V Praze 5. září 2019

 

TZ: Půjdou v roce 2020 na pomoc týraným ženám či samoživitelkám pouhé 2 miliony?

 

Pomoc týraným ženám či obětem sexuálního násilí, vytváření svépomocných komunit romských žen či podpora rodičům, kteří nedostávají výživné - tyto a další služby, které poskytují nevládní organizace, chce stát v příštím roce omezit. 

Ještě loni rozděloval Úřad vlády na podporu rovnosti žen a mužů 7 milionů korun, letos to byly již pouhé 4 milióny a příští rok to mají být jen 2 miliony. Tünde Bartha, náměstkyně pro řízení Sekce Kabinetu předsedy vlády ČR, k tomu říká: „Na příští rok je pro rovnost mužů a žen vyčleněna částka 2 miliony Kč. Za Úřad vlády jsme požadovali o 5 milionů Kč více. Ministerstvo financí nám bohužel nic navíc nepřidělilo.”

„Státu se tyto dotace vyplatí, jde o využití práce organizací, které mají dlouholeté zkušenosti a i díky zapojování dobrovolníků pracují efektivněji než stát," říká Eliška Kodyšová, předsedkyně České ženské lobby. Navíc nejméně 30 % všech nákladů si musí organizace financovat jinak, než ze státních peněz, přičemž dotace jsou striktně určeny na realizaci cílů schválené vládní politiky. V praxi to znamenalo, že vedle pomoci lidem v akutní situaci byly financovány i preventivní služby. Příkladem může být projekt Centra Locika „Dětství bez násilí“, který propojuje odborníky z různých oborů a pomáhá jim lépe rozpoznat a předcházet násilí na dětech.

Ještě loni však stát mohl podpořit i práci organizací, které řeší systémové souvislosti nerovností. Problém máme s platovou nerovností, která je v ČR 22 % ve prospěch mužů, což má dopady na nižší penze žen a jejich větší ohroženost chudobou ve stáří. Demokracii nesvědčí ani nízký podíl žen na rozhodování. Třeba v představenstvech státních firem to je zhruba jen pětina žen, navzdory tomu, že v ČR má ukončené vysokoškolské vzdělání více žen než mužů. „Stát se sám mezinárodně zavázal, že tyto nerovnosti a problémy bude řešit a pravidelně pokrok vyhodnocovat. Pokud vláda sníží dotaci, je to nejen špatné politické rozhodnutí, poněvadž rovnost žen a mužů je předpokladem demokracie, ale i nehospodárný krok,“ dodává Eliška Kodyšová z České ženské lobby, „podfinancované organizace pak nebudou mít kapacitu ani pro práci s potřebnými, natož na odbornou práci.“  Přitom právě práce těchto organizací pomáhá státu naplňovat jeho strategické cíle a jejich expertízu stát aktivně využívá mj. i k tomu, aby doložil plnění závazků plynoucích z mezinárodních smluv.

 

Kontakt:

Eliška Kodyšová, předsedkyně ČŽL, predsedkyne@czlobby.cz, Tel: 739 415 312