TZ: Česká ženská lobby profesionalizovala své členské organizace

Placeholder

TZ: Česká ženská lobby profesionalizovala své členské organizace

31. 10. 2018

Dne 31. října skončil projekt České ženské lobby s názvem „Profesionalizace a rozvoj České ženské lobby“, jehož cílem byl rozvoj a profesionalizace střešní organizace a podpora rozvoje členských organizací. Projekt přispěl ke stabilizaci a posilnění role České ženské lobby jako sítě organizací, ke spolupráci s členskými organizacemi a současně k zvyšování povědomí a hledání společných řešení vedoucích k rovnosti žen a mužů ve společnosti.

V posledních letech Česká ženská lobby prošla rozvojem, kdy se z dobrovolné sítě realizující několik akcí za rok etablovala do organizace, která vystupuje jako silný aktér na poli prosazování rovnosti žen a mužů, a to jak ve vztahu ke státní správě, k médiím a veřejnosti, tak i ve vztahu k mezinárodním institucím a dalším stakeholderům.

Od září 2016 Česká ženská lobby díky projektu aktivně zlepšovala vnitřní procesy fungování a etablovala se do organizace, která poskytuje svým členským organizacím metodickou podporu, poradenství a vzdělávání, a diskutuje a spolupracuje v rámci sítě na společných stanoviscích, strategických plánech a posouvá společensky důležitá témata.

Česká ženská lobby se v rámci své profesionalizace inspirovala dobrou praxí jak v rámci českých střešních organizací, tak mezinárodní sítí Evropské ženské lobby, jíž je součástí.

V průběhu projektu došlo k rozvoji šesti klíčových oblastí, jejichž prostřednictvím se podařilo zvýšit kvalitu poskytovaných služeb členským organizacím: 

  1. Posílení řízení a stabilizace organizace
  2. Posílení finančního řízení organizace
  3. Posílení personálního řízení a rozvoj lidských zdrojů
  4. Nastavení komunikační strategie
  5.  Metodická podpora členských organizací
  6. Zprostředkování vzdělávání členským organizacím

Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem, Operační program Zaměstnanost.

 

Kontakt:

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, 725 820 266