PR: The Czech Women’s Lobby has professionalised its member organizations

PR: The Czech Women’s Lobby has professionalised its member organizations

31. 10. 2018

On October 31st the “Professionalization and development of the Czech Women’s Lobby” project ended. Its aim was to develop and professionalize the CWL central organization. The project helped to stabilize and strengthen the role of the Czech Women’s Lobby as a network of organizations, to improve its collaboration with member organizations and simultaneously to raise awareness and strive for common solutions that lead to gender equality in our society.

 

Original text of the press release:

Dne 31. října skončil projekt České ženské lobby s názvem „Profesionalizace a rozvoj České ženské lobby“, jehož cílem byl rozvoj a profesionalizace střešní organizace a podpora rozvoje členských organizací. Projekt přispěl ke stabilizaci a posilnění role České ženské lobby jako sítě organizací, ke spolupráci s členskými organizacemi a současně k zvyšování povědomí a hledání společných řešení vedoucích k rovnosti žen a mužů ve společnosti.

V posledních letech Česká ženská lobby prošla rozvojem, kdy se z dobrovolné sítě realizující několik akcí za rok etablovala do organizace, která vystupuje jako silný aktér na poli prosazování rovnosti žen a mužů, a to jak ve vztahu ke státní správě, k médiím a veřejnosti, tak i ve vztahu k mezinárodním institucím a dalším stakeholderům.

Od září 2016 Česká ženská lobby díky projektu aktivně zlepšovala vnitřní procesy fungování a etablovala se do organizace, která poskytuje svým členským organizacím metodickou podporu, poradenství a vzdělávání, a diskutuje a spolupracuje v rámci sítě na společných stanoviscích, strategických plánech a posouvá společensky důležitá témata.

Česká ženská lobby se v rámci své profesionalizace inspirovala dobrou praxí jak v rámci českých střešních organizací, tak mezinárodní sítí Evropské ženské lobby, jíž je součástí.

V průběhu projektu došlo k rozvoji šesti klíčových oblastí, jejichž prostřednictvím se podařilo zvýšit kvalitu poskytovaných služeb členským organizacím: 

  1. Posílení řízení a stabilizace organizace
  2. Posílení finančního řízení organizace
  3. Posílení personálního řízení a rozvoj lidských zdrojů
  4. Nastavení komunikační strategie
  5.  Metodická podpora členských organizací
  6. Zprostředkování vzdělávání členským organizacím

Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem, Operační program Zaměstnanost.

 

Kontakt:

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, 725 820 266