Růže obětem porodnického násilí / Roses Revolution

Placeholder

Růže obětem porodnického násilí / Roses Revolution

24. 11. 2023

Praha 24. listopadu 2023  Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách si každoročně připomínáme 25. listopadu. Iniciativa Roses Revolution poukazuje na porodnické násilí, s nímž se ženy mohou setkat v období přivádění dětí na svět. Růže symbolizují vyjádření soucitu s jeho oběťmi.

Na násilí v jakékoli formě je velmi důležité upozorňovat a vymezovat se proti němu. Porodnické násilí, mezinárodně uznávaný pojem pro nevhodné praktiky v oblasti péče o těhotné, rodící ženy a matky po porodu, zahrnuje poškozující praktiky, které se negativně odrážejí na fyzickém i psychickém zdraví ženy a dítěte. Porodnického násilí se zdravotníci nedopouštějí se záměrem ublížit, ale obvykle nevědomě, pod vlivem systému, který toto nežádoucí chování považuje za normální. Jde například o provádění zákroků bez souhlasu či proti vůli ženy, o manipulaci, zastrašování a další formy nepřípustného nátlaku, stejně jako o poporodní separaci matek a novorozenců, narušování kojení a vytváření vazby mezi matkou a dítětem.

„Za milým přístupem se schovávala ohavná manipulace a nátlak. Vyhrožování císařským řezem, protože porod trvá dlouho a něco se musí udělat. Příšerné chování lékařky a vyhrožování vexem, tlačení na břicho, ruční roztahování děložního hrdla, protože jsem nebyla plně otevřená. Arogance ze strany lékařky, když jsem chtěla nechat dotepat pupečník. Celý porod byl strašný a už nikdy bych se tam nevrátila. Nechtěla jsem epidurál, nechtěla jsem rodit na zádech, nechtěla jsem oxytocin, chtěla jsem dotepat pupečník. Všechno bylo obráceně.” - citace z dotazníku Ohodnoťte svoji porodnici na serveru Průvodce porodnicemi Aperio1 (porod  v r. 2021 v porodnici v JM kraji) 

Součástí moderního porodnictví má být respektující přístup, který zahrnuje mj. naplňování informovaného souhlasu a odmítnutí, dodržování odborných standardů a zásad bezpečné péče u porodu a v šestinedělí. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) má být navíc cílem perinatální péče pozitivní zkušenost s těhotenstvím a s porodem. 

V roce 2018 zveřejnila Mezinárodní porodní iniciativa (ICI)2 doporučení ve 12 krocích, jak se mají jednotlivé státy a každé porodnické zařízení chovat k ženě, dítěti a rodině tak, aby z porodnické péče byla odstraněna jakákoliv forma násilí. Dokument jednoduše a srozumitelně popisuje, co je pro rodící ženu, její dítě a rodinu prospěšné, a podává doporučení, jak postupovat, aby péče v porodnických zařízeních byla respektující a bezpečná. 

V prvním kroku ICI vyzývá, aby poskytovatelé zdravotní péče:

Ke každé ženě a novorozenci přistupovali s úctou a respektem k jejich důstojnosti. 
Vyhýbali se fyzickému, slovnímu nebo psychickému násilí. 
Citlivě poskytovali bezpečnou péči s ohledem na kulturní zázemí ženy. 
Zahrnovali přístup založený na právech. 
Předcházeli vyloučení a špatnému zacházení s marginalizovanými, sociálně a ekonomicky znevýhodněnými osobami, včetně žen HIV pozitivních a těch, které utrpěly perinatální ztrátu. 
Respektovali individuální zvyky, hodnoty, právo na sebevyjádření, informovanou volbu a soukromí.

„Vnímáme a oceňujeme, že se péče v českých porodnicích zlepšuje a že vstřícných poskytovatelů a poskytovatelek péče přibývá. Přesto se ženy s porodnickým násilím stále setkávají v hojné míře. Doporučujeme jim sepsat pro porodnické oddělení i vedení nemocnice alespoň stručnou zpětnou vazbu, což může významně přispět k pozitivním změnám. Zdravotníci si mnohdy negativní dopady svého škodlivého přístupu neuvědomují“, zdůrazňuje Petra Sovová z Hnutí za aktivní mateřství, které se prevenci porodnického násilí věnuje dlouhodobě. 

Kampaň 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí je globální iniciativou, kterou vyhlašuje OSN a UN Women. Začíná Mezinárodním dnem proti násilí na ženách 24. listopadu, kdy zástupkyně pracovní skupiny pro porodnictví České ženské lobby tradičně symbolicky uctí ženy, které zažily porodnické násilí, položením rudých růží před ministerstvo zdravotnictví. Kampaň vyvrcholí 10. prosince Mezinárodním dnem lidských práv. 

Do prevence porodnického násilí se zapojuje řada vládních i nevládních institucí a organizací. Například Unie porodních asistentek UNIPA, Asociace pro porodní domy a centra APODAC a Porodní dům U Čápa organizují vzdělávání pro zdravotníky, odbornou a rodičovskou veřejnost. Česká asociace dul při individuální podpoře jednotlivých žen a rodin přispívá k respektu k rodícím ženám a jejich potřebám a k lepším porodním výsledkům.3Nadační fond Propolis finančně podporuje mnohé pozitivní změny a 29. listopadu pořádá setkání, na němž představí další aktivity. 

1 Průvodce porodnicemi

2 Mezinárodní porodní iniciativa (International Childbirth Initiative, ICI)

3 Naše výsledky - Česká asociace dul

 

Pracovní skupina pro porodnictví při České ženské lobby

 

Česká ženská lobby

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

Česká asociace dul

Česká komora porodních asistentek

Hnutí za aktivní mateřství

Nadační fond Propolis

Porodní dům U Čápa

Unie porodních asistentek UNIPA 

 

KONTAKTY:

Petra Sovová, +420 776 465 486, petra.sovova@iham.cz

Miloslava Kramná, +420 776 153 123, miloslava.kramna@aperio.cz