Novinky - 54

Placeholder

21. 5. 2015
Kongres žen se kriticky staví k ženskému postavení v médiích a reklamě. Zahajuje kampaň. Více...
21. 5. 2015
Mediální kampaň s cílem vyvolat veřejnou diskuzi o postavení žen v českém mediálním prostoru zahájila 20. května 2015 tisková konference v Café Theraphy v Praze 1. Více...
20. 5. 2015
V sobotu 20. června se uskuteční II. Kongres žen, zaměří se na téma Ženy v médiích. Podle zjištění organizátorek připadá ženám ve vedení hlavních médií v Česku čtvrtina křesel, v Evropě třetina.  Více...
4. 5. 2015
Situace na trhu práce, a to jak z hlediska rovných příležitostí žen a mužů, tak i v kontextu práv rozličných minorit – LGBT komunity, národnostních menšin apod. – stále není ideální. Proto vznikla 9. 4. 2015 Genderová expertní komora. Více...
13. 4. 2015
Genderová expertní komora ČR bude sdružovat experty a expertky v oblasti genderové rovnosti. Vznik vyplynul z potřeby vytvořit zastřešující platformu, která by zpřehlednila pole působení genderových expertek a expertů v České republice. Více...