Novinky - 54

Placeholder

20. 5. 2015
V sobotu 20. června se uskuteční II. Kongres žen, zaměří se na téma Ženy v médiích. Podle zjištění organizátorek připadá ženám ve vedení hlavních médií v Česku čtvrtina křesel, v Evropě třetina.  Více...
4. 5. 2015
Situace na trhu práce, a to jak z hlediska rovných příležitostí žen a mužů, tak i v kontextu práv rozličných minorit – LGBT komunity, národnostních menšin apod. – stále není ideální. Proto vznikla 9. 4. 2015 Genderová expertní komora. Více...
13. 4. 2015
Genderová expertní komora ČR bude sdružovat experty a expertky v oblasti genderové rovnosti. Vznik vyplynul z potřeby vytvořit zastřešující platformu, která by zpřehlednila pole působení genderových expertek a expertů v České republice. Více...
19. 3. 2015
Česká společnost patří ve vztahu k ženám mezi nejkonzervativnější v Evropě, soudí socioložka a vedoucí Kongresu žen ČR Marcela Linková. Proto otázka ženských kvót je vnímána spíše negativně. Více...
18. 3. 2015
Ve dnech 9. – 20. března 2015 v New Yorku probíhá 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Martinou Štěpánkovou, náměstkyní ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, se zasedání Komise zúčastnila v minulém týdnu.  Více...