Ekvádorské ženy bojují za svou volbu

Placeholder

Ekvádorské ženy bojují za svou volbu

29. 3. 2021

Podle ekvádorského trestního zákona schváleného v roce 2014 každá žena, která podstoupí potrat, bude potrestána až na dva až šest let vězení. Potrat mohou legálně podstoupit pouze ženy jejichž život je těhotenstvím ohrožen, nebo pokud je těhotenství výsledkem znásilnění ženy s mentálním postižením.

 

Napsala Martina Vergara Granda

"Je tragické vidět, jak trpí a křičí porodními bolestmi; tyto dívky mají nekonečně nižší práh bolesti než dospělá žena a velmi trpí. Adolescentní dívky obecně trpí více  a je horší, když je její těhotenství nežádoucím produktem znásilnění, hodně křičí a někteří žádají o odstranění nebo operaci „toho“, někdy když vidíme, že je to hodně bolí, nabídneme jim epidural.

     - ekvádorská zdravotní sestra ve veřejné nemocnici. (Vidas Robadas –entre la omisión y la premeditación)

Ekvádor je druhou nejvyšší zemí v Latinské Americe s těhotenstvím mladistvých

Neodborně provedené potraty jsou druhou největší příčinou úmrtí žen v Latinské Americe, 37% z těchto úmrtí je u dívek a žen mladších 24 let. Těhotenství mladistvých hluboce ovlivňuje vzdělání a životní styl, téměř 7% těhotných teenagerek přestalo studovat z důvodu těhotenství. Většina těchto mladistvých těhotenství je propojena s fyzickým, psychologickým a sexuálním násilí. Když se přeživší pokusí mluvit o sexuálním násilí, velká většina z nich není považována za důvěryhodnou. To není v Ekvádoru neobvyklá situace - jednomu ze třech přeživších sexuálního zneužívání není důvěřováno. 

Téměř 16% úmrtí matek je způsobeno ilegálními potraty, rovněž 45 ze 100 000 žen umírá kvůli tajně provedeným potratům. Situace se komplikuje u žen mladších 25 let, s malým nebo žádným přístupem ke vzdělání, bez ekonomických zdrojů a většinou s afro-ekvádorským pozadím. Data dávají do souvislosti sociální nespravedlnost, diskriminaci a problematiku ilegálních potratů.

Boj zdravotní péče proti kultuře a dezinformacím

K potratům dochází ve všech zemích po celém světě, ve všech sociálních třídách a ve všech náboženstvích. Vždy to bylo vnímáno z právního, náboženského, morálního a etického hlediska. Sotva to však bylo zvažováno z hlediska veřejného zdraví nebo z pohledu práv žen (alespoň ve všech zemích, kde je to stále nelegální). Zdraví žen zahrnuje psychologické, sociální a fyziologické aspekty. Všechny rizikové praktiky potratů jsou považovány za záležitost veřejného zdraví kvůli mnoha faktorům: počtu žen, které jsou těmito potížemi ovlivněny, dlouhověkosti problému v historii a jeho dopadu na reprodukční zdraví tisíců žen ve společnosti.

Dokonce i článek 21 (ekvádorského) národního zákona o zdraví předpokládá uznání mateřské úmrtnosti, těhotenství mladistvých a tajných potratů jako problémů veřejného zdraví. Vláda musí uznat, že legální potraty jsou klíčem k zajištění zdraví obětí. Nezáleží na tom, kdy a jak; všechny ženy by měly mít přístup k bezpečnému a legálnímu potratu, pokud se rozhodnou, že chtějí. Otázkám veřejného zdraví je třeba věnovat zvláštní pozornost, jednak za účelem prevence rizikových případů, jednak za účelem poskytnutí řešení na státní úrovni a zajištění práva na život žen ohrožených ilegalizováním zdravotní péče.

Boj není u konce

V roce 2018 dosáhlo ekvadorské feministické hnutí historického úspěchu - přišel první protest za legální potraty. Tisíce lidí se shromáždily 28. září, aby byla dekriminalizované potraty. Tisíce žen protestovaly před Úřadem pro státní zastupitelství proti potrestání 326 ženám za potraty.

Téhož roku diskutovalo Národní shromáždění o myšlence dekriminalizace potratů pro oběti zneužití. Během debaty se shromáždily feministické skupiny. Jásaly, doufaly a přemýšlely o životě, který si vybraly. Mohli jste slyšet hesla jako „dívky jsou dívky, dívky nejsou matkami“, „Konec patriarchátu - padne to, padne to, nahoru s feminismem - překoná to, překoná to“. 

Rozhodnutí mělo negativní výsledek -  65 hlasů proti, 59 hlasů pro a 6 členů se zdrželo hlasování. V případech sexuálního zneužívání zůstaly potraty nadále penalizovány. V tomto případě 71% hlasů proti byli muži a pouze 29% žen. Z těchto údajů můžeme vyvodit, že reprodukční práva žen a rozhodnutí orgánů jsou stále řízena a regulována především muži. 

Pokud bude ve vládě nadále vládnout náboženství, boj za reprodukční práva nikdy neskončí. Při projednávání potratů musí členové shromáždění vzít v úvahu skutečnost, že šance na smrt během porodu jsou vyšší než komplikace u potratů. Legalizace legálních potratů nebude míž za následek, že všechny ženy půjdou k potratu, ale dá jim možnost volby.

Navzdory penalizaci potratů ze strany Kongresu v roce 2019 budou ekvádorské ženy pokračovat v boji. Práva žen a jejich těla by neměla být ovládána vládou nebo náboženskou vírou. Dívky by neměly být nuceny přijímat nežádoucí těhotenství nebo být nuceny být matkami. 

________________________________________________________________________________________

Martina Vergara Granda je ekvádorská studentka, která v současné době studuje v Brně. Spojila se s CŽL, aby jí nabídla znalosti o reprodukčních právech v Ekvádoru. Tendence omezovat práva žen se objevují po celém světě a pro Čechy je nejbližším příkladem Polsko, které zakázalo potraty, kromě případů znásilnění. Martinin článek pomáhá pochopit dopad úplného zákazu potratů na zdraví, bezpečnost a život žen a důležitost ženského hnutí v boji za reprodukční práva.