České porodnictví inspirací pro priority Evropské ženské lobby

Placeholder

České porodnictví inspirací pro priority Evropské ženské lobby

29. 6. 2017

České ženské lobby se v červnu 2017 povedlo, za podpory dalších pěti členských organizací Evropské ženské lobby (EWL), přesvědčit Valnou hromadu EWL o nutnosti zařadit odstranění násilí na ženách v porodnictví mezi její priority. Návrh České ženské lobby podpořily národní sítě z Rumunska, Maďarska, Bulharska, Makedonie a Lotyšska. Tím se téma násilí v porodnictví stává jedním ze základních témat řešených na půdě sítě EWL, které je i Česká ženská lobby členskou organizací.

Text Emergency motion na základě kterého došlo ke schválení:

„Při poskytování péče u porodu v České republice čelí mnoho žen porodnickému násilí. Nejspíše až 25 000 ženám ročně je proveden nástřih hráze, který nemá zdravotní opodstatnění. Ženám jsou často aplikovány léky a další intervence bez informovaného a svobodného souhlasu. Separace dětí od jejich matek je stále ještě ve spoustě porodnic normou. Data o kvalitě poskytované péče nejsou veřejně přístupná. Komunitním porodním asistentkám jsou odpírány jejich kompetence. V České republice neexistují porodní centra vedená porodními asistentkami.

 

V listopadu 2016 Evropský soud pro lidská práva poukázal na to, že model jedné volby porodu, s kterým počítá česká legislativa a který ponechává nastávajícím matkám jen malou možnost porodit jinde než v nemocnici, je sama o sobě problematická. Bránit porodním asistentkám asistovat u porodů žen, které se rozhodnou rodit doma, není v demokratické společnosti odůvodněno žádným přesvědčivým argumentem týkajícím se veřejného zdraví. Nejvyšší soud vyzval české zákonodárce, aby zajistili, že budou předpisy a podmínky odrážet lékařský a vědecký vývoj při plném respektování práv žen.“

 

Zpráva o stavu českého porodnictví se stala také součástí informačního listu EWL, o násilí na ženách a dívkách. Více zde.