Česká ženská lobby podporuje uzákonění nároku dětí na místo v mateřské škole

Placeholder

Česká ženská lobby podporuje uzákonění nároku dětí na místo v mateřské škole

20. 4. 2016

Česká ženská lobby vítá novelizaci školského zákona, která zakotvuje nárok na místo v mateřské škole pro děti od 3 let, resp. od 2 let věku od roku 2020. Garance místa v mateřské škole je pro rodiče nezbytnou podmínkou pro možnost návratu na pracovní trh. Záruka místa pro děti od 2 let věku umožní rodičům využít zrychlené čerpání rodičovského příspěvku a podpoří tak jejich svobodnou volbu v tom, kdy se rozhodnou k návratu do zaměstnání. V neposlední řadě přispěje dostatek míst ve školkách k vyrovnání postavení žen a mužů ve společnosti, resp. ke snížení genderových nerovností, které souvisí s péčí o malé děti. 

„Z výsledků ekonomických a sociologických výzkumů jednoznačně vyplývá, že mateřství má na ženy negativní dopady a to po celou dobu jejich života. V produktivním věku jsou oproti mužům více ohroženy nezaměstnaností, včetně nezaměstnanosti dlouhodobé. Zejména v období, kdy mají malé děti, čelí ženy propadu příjmů, což se pak promítá i do výše jejich penzí“, uvádí Helena Skálová, členka výboru ČŽL a ředitelka Gender Studies, o. p. s. V zájmu toho, aby se vůbec udržely na pracovním trhu, nebo se na něj po období péče mohly vrátit, vstupují ženy častěji do tzv. prekérních forem práce, přijímají zaměstnání, která jsou pod úrovní jejich kvalifikace a mají horší pracovní podmínky. „Nejistota, která v současné době panuje kolem toho, zda se povede či nepovede umístit dítě do školky a vrátit se tak po rodičovské dovolené do práce, je jednou ze základních příčin toho, proč se matky malých dětí řadí v ČR mezi skupiny, které jsou ve vztahu k pracovnímu trhu nejvíce ohrožené “, dodává Skálová.

Česká ženská lobby proto vyzývá senátorky a senátory, aby podpořili přijetí novely školského zákona a přispěli tak ke zlepšení situace rodičů v České republice. Touto legislativní úpravou dojde ke zmírnění negativních ekonomických dopadů v individuální rovině zejména vůči matkám, v širším společenském kontextu pak obecně na rodiny s malými dětmi i národní ekonomiku jako celek.

Celá tisková zpráva na stažení zde. 

Odkazy v médiích: supermamy.cz, parlamentnilisty.cz

Soubory ke stažení: