The Czech Women’s Lobby supports the law that would guarantee children a place in preschools

The Czech Women’s Lobby supports the law that would guarantee children a place in preschools

20. 4. 2016

The Czech Women’s Lobby welcomes the amendment to the education law that would establish a right to a place in preschool for children from the age of 3, and, as of 2020, from the age of 2 as well. For a parent, for their child to have a place secured in preschool is a necessity if they wish to go back to work. A guarantee for children from the age of 2 would enable parents to draw parental support more quickly, it would allow them to decide freely on the timing of their return to work. Last but not least, a sufficient number of places in preschools would help equalize the position of women and men in society, or, more precisely, to diminish the gender inequalities that are connected to childcare. 

 

Original text of the press release:

Česká ženská lobby vítá novelizaci školského zákona, která zakotvuje nárok na místo v mateřské škole pro děti od 3 let, resp. od 2 let věku od roku 2020. Garance místa v mateřské škole je pro rodiče nezbytnou podmínkou pro možnost návratu na pracovní trh. Záruka místa pro děti od 2 let věku umožní rodičům využít zrychlené čerpání rodičovského příspěvku a podpoří tak jejich svobodnou volbu v tom, kdy se rozhodnou k návratu do zaměstnání. V neposlední řadě přispěje dostatek míst ve školkách k vyrovnání postavení žen a mužů ve společnosti, resp. ke snížení genderových nerovností, které souvisí s péčí o malé děti. 

„Z výsledků ekonomických a sociologických výzkumů jednoznačně vyplývá, že mateřství má na ženy negativní dopady a to po celou dobu jejich života. V produktivním věku jsou oproti mužům více ohroženy nezaměstnaností, včetně nezaměstnanosti dlouhodobé. Zejména v období, kdy mají malé děti, čelí ženy propadu příjmů, což se pak promítá i do výše jejich penzí“, uvádí Helena Skálová, členka výboru ČŽL a ředitelka Gender Studies, o. p. s. V zájmu toho, aby se vůbec udržely na pracovním trhu, nebo se na něj po období péče mohly vrátit, vstupují ženy častěji do tzv. prekérních forem práce, přijímají zaměstnání, která jsou pod úrovní jejich kvalifikace a mají horší pracovní podmínky. „Nejistota, která v současné době panuje kolem toho, zda se povede či nepovede umístit dítě do školky a vrátit se tak po rodičovské dovolené do práce, je jednou ze základních příčin toho, proč se matky malých dětí řadí v ČR mezi skupiny, které jsou ve vztahu k pracovnímu trhu nejvíce ohrožené “, dodává Skálová.

Česká ženská lobby proto vyzývá senátorky a senátory, aby podpořili přijetí novely školského zákona a přispěli tak ke zlepšení situace rodičů v České republice. Touto legislativní úpravou dojde ke zmírnění negativních ekonomických dopadů v individuální rovině zejména vůči matkám, v širším společenském kontextu pak obecně na rodiny s malými dětmi i národní ekonomiku jako celek.

Celá tisková zpráva na stažení zde. 

Odkazy v médiích: supermamy.cz, parlamentnilisty.cz

Soubory ke stažení: