Česká republika podepsala jako jedna z posledních zemí EU Istanbulskou úmluvu

Placeholder

Česká republika podepsala jako jedna z posledních zemí EU Istanbulskou úmluvu

5. 5. 2016
V pondělí 2. května 2016 Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu. Tato Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je nejobšírnější mezinárodní smlouvou, usilující o vyřešení tohoto závažného problému porušování lidských práv. Jejím cílem je nulová tolerance k tomuto násilí a představuje významný krok k tomu, aby se Evropa, ale i svět mimo ni, stal bezpečnějším.
 
Česká republika 2. května 2016 podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy, pana Emila Ruffera, Istanbulskou úmluvu1. Česká ženská lobby společně s členskými organizacemi (proFem, Český svaz žen, Rosa) se již řadu let snaží o to, aby Istanbulská úmluva byla přijata rovněž v naší zemi. Po zdlouhavém procesu se tak sen stává skutečností. Přišlo to nakonec o něco málo rychleji, než se čekalo, nicméně nelze se zbavit dojmu, že k urychlení došlo zejména proto, aby Česká republika nebyla posledním státem EU, který k úmluvě přistupuje. Zůstali jsme i tak 
na chvostě a v současnosti je za námi ze zemí EU už jen Lotyšsko. K dnešnímu dni tak Istanbulskou úmluvu podepsalo celkem 41 států Rady Evropy, z toho ji 21 i ratifikovalo.
Drobné zklamání pak představuje fakt, že Istanbulská úmluva nebyla patrně podepsána bez výjimek, a s napětím čekáme, kde bude Česká republika výjimky vyžadovat. Před Českou republikou stojí ale ještě ratifikace úmluvy, a pak samozřejmě i její důsledné naplňování. 
„Úmluva směřuje k nulové toleranci násilí páchaného na ženách. Smyslem úmluvy je prevence tohoto násilí, ochrana jeho obětí a stíhání pachatelů. Úmluva se v podstatě snaží o určitou změnu společnosti, o posun ve veřejném myšlení, které by mělo formy násilí páchaného na ženách odsuzovat a dále jej netolerovat“, říká Jitka Poláková, ředitelka proFem.
Hana Stelzerová z České ženské uvádí:
těší nás, že Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu o něco dříve, než deklarovala a doufáme, že se podaří uspíšit rovněž proces její ratifikace.

Kontakty:

Jana Chržová, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz

Hana Stelzerová, koordinátorka České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266

Jitka Poláková, ředitelka proFem, jitka.polakova@profem.cz,