Zapojení v mezinárodních aktivitách 2014

Zapojení v mezinárodních aktivitách 2014

11. 10. 2014

V rámci mezinárodních aktivit se předsedkyně ČŽL Jana Chržová a členka výboru Jana S. Kavková účastnily Annual Conference/Assembly Evropské ženské lobby v Lisabonu dne 10. a 11. října 2014. Valná hromada EWL v Lisabonu zahrnovala strategické plánování, volby do orgánů EWL, představení projektu EWL Making Women’s Social Entrepreneurship Visible in Europe a den předtím se konala akce pro veřejnost ke Zprávě EWL k Pekingu+20. Jana S.K. se rovněž jako členka boardu European Women´s lobby zúčastnila strategického plánování s EIGE.

Dne 9.12.2014 se předsedkyně ČŽL účastnila strategické porady EWL v Bruselu k dalším společným krokům za prosazení abolicionistické „politiky“ napříč EU a prosazení severského modelu přístupu k prostituci v co největším počtu zemí EU. Schůzka sloužila jednak jako aktuální briefing (vývoj v některých zemích, konkrétně aktuálně v Irsku), jednak jako brainstorming pro načrtnutí plánu na nejbližší pětiletku. Návaznost na Bruselskou výzvu: http://www.womenlobby.org/get-involved/ewl-campaigns-actions/together-fo... (Za Evropu bez prostituce)

Připomínky k Alternativním připomínkám k Národnímu programu reforem členských států v rámci strategie EU 2020 podala ČŽL představitelům EK (sekce Evropa 2020) na osobních schůzkách a zaslala vypracovaný report o současném stavu (CWL CSR Czech Republic 2014).

ČŽL se připojila k mezinárodní kampani Emergency motion EWL, kde podpořila téma násilí na ženách ve válečných konfliktech a k Feministické Deklaraci pro Post 2015 (Genderová, ekonomická, sociální a ekologická práva pro udržitelný rozvoj).

A byla velmi aktivní v rámci mezinárodní spolupráce s Evropskou ženskou lobby.

ČŽL šířila dopisy na podporu evropských politik na poli RP – členům vlády ČR a zaslala dopis nově zvolené Eurokomisařce Věře Jourové, aby ji vyjádřila podporu a nabídla spolupráci.