Systémová změna v porodnictví

Systémová změna v porodnictví

26. 9. 2015

V rámci České ženské lobby funguje „porodnická” pracovní skupina, která se kromě vzdělávání členských organizací i veřejnosti v tématice normálního porodu a získávání relevantních dat a odborných stanovisek, účastní i jednání pracovní skupiny při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Hlavním cílem je dokončit návrh legislativních změn, které umožní porodním asistentkám opět legálně vykonávat jejich profesi a také se chceme zasadit o to, aby jejich péče byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Kromě přípravy a aktivního prosazování legislativního návrhu změny Zákona o zdravotních službách, který doposud s dalšími vyhláškami brání v tom, aby porodní asistentky mohly legálně vykonávat svou profesi, patří mezi další aktivity i podpora lidem, kteří se rozhodnou podat žalobu kvůli tomu, že je jim znemožněno svobodně si zvolit místo a způsob porodu.

Koordinátorkou je Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka UNIPA (klicova@unipa.cz), která zastupuje Českou ženskou lobby.

Součástí bude informační kampaň "Normální porod ", konference Aktivní rodičovství a Světový týden respektu k porodu.