Stop.cz

Stop.cz

25. 8. 2015

Kampaň Stop násilí na ženách začala v únoru 2015, kdy Česká ženská lobby připravila tiskovou besedu na téma přijetí Istanbuské úmluvy. Po této konferenci započala spolupráci s Amnesty International.

Kampaň zahrnuje diskuse, lobbing a petice na internetových stránkách Stop.cz, která byla šířena s velkou podporou z AI po České republice (na festivalech, veřejných happenzích apod.).
AI s naší podporou připravila výzkum veřejého mínění, která ukázalo, že téměř polovina české společnosti si myslí, že ženy jsou částečně zodpovědné za své znásilnění. Tento průzkum pomohl otevřít veřejnou diskusi a postavit tento problém do širšího kontextu.

Informace o kampani přejaté z webové stránky kampaně Stop.cz:

Násilí, sexuální obtěžování nebo nebezpečné pronásledování jsou porušení základních lidských práv. Přesto k němu v České republice dochází v obrovské míře. Jen mizivé procento násilných činů, k nimž dojde, skončí potrestáním pachatele. Existuje přitom mnoho opatření, která může stát přijmout, aby oběti více ochránil.

Nová „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ nyní členské státy EU k přijetí takových opatření vyzývá. Česká republika je však mezi posledními státy, které zatím odmítají úmluvu podepsat. Amnesty International proto ve spolupráci s dalšími organizacemi, které usilují o ochranu práv žen, iniciovala kampaň „Stop násilí na ženách“.

Amnesty International je mezinárodní hnutí lidí, kteří usilují o ochranu lidských práv. S více než sedmi miliony podporovatelů a pobočkami v 70 zemích Amnesty Internationa je největší lidskoprávní organizací na světě. Má poradní status při OSN a je nositelem Nobelovy ceny za mír.

Amnesty International spoluprácuje na této kampani s dalšími organizacemi hajícími práva žen: ProFem, Česká Ženská Lobby, Český Svaz Žen, Rosa, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Evropská sít‘ proti chudobě a sociálnímu vyloučení, atd.

(Text převzat ze stop.cz)

       

Projekt „Hájíme práva žen v ČR“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, a Úřad vlády ČR, projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti.

26. 10. 2015
V rámci kampaně Amnesty International Stop.cz, na které spolupracovala Česká ženská lobby, vznikl průzkum o vnímání násilí na ženách českou společností. Výsledky jsou varující. Více...