Příprava komory genderových expertek a expertů

Příprava komory genderových expertek a expertů

26. 9. 2015

Koordinátorem je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., s podporou Fakulty humanitních studií UK a Fakultou sociálních studií MU.

Harmonogram: 

Fáze 1: podzim 2014 – ustavení a 3 zasedání pracovní skupiny (příprava návrhu institucionálního řešení komory)
Fáze 2: registrace na základě návrhu institucionálního řešení vytvořeného pracovní skupinou
Únor 2015: ustavující schůze
Únor až červenec 2015: nábor členstva
Červen 2015: registrace komory
Fáze 3: od června 2015 – činnost komory

Komora genderových expertek a expertů

  • sdružuje kvalifikované genderové experty/ky z různých vědních oblastí, specializací a sektorů společnosti
  • je partnerským orgánem pro orgány státní správy a samosprávy, kterým poskytuje expertní základnu v pracovních a poradních skupinách, expertních orgánech, atd.
  • poskytuje služby v oblasti genderového vzdělávání, poradenství a konzultační činnosti, expertíz a analytické činnosti
  • garantuje vysokou expertní znalost v oboru genderových a feministických studií se zaměřením na konkrétní oblasti (různé aspekty fungování trhu práce, kombinace práce a rodiny, genderové násilí a sexuální obtěžování, porodnictví a sexuální práva žen, LGBT, menšiny, přistěhovalci a migranti, právo, vytváření vědeckého poznání a expertíza ve znalostních společnostech atd.)