Pracovní skupina pro porodnictví

Pracovní skupina pro porodnictví

6. 6. 2015

Pracovní skupina „Systémová změna v porodnictví“ zástupců neziskových organizací se schází pravidelně každý měsíc. V rámci pracovní skupiny byly vytvořeny pracovní týmy, které se systematicky věnují dílčím aktivitám: lobbingu, prosazování legislativních změn, vytváření standardů péče porodních asistentek, přípravě mediální strategie, vytváření informačních materiálů pro rodiče a zdravotníky a jednání s pojišťovnami. 

6. června 2015 ČŽL ve spolupráci s Nesehnutím a Unií porodních asistentek uspořádala workshop o normálních porodech, který se věnoval podpoře přirozeného porodu v domácím prostředí a shrnutí praktických zkušeností z této praxe v USA a navazující přednášku o Porodech napříč kulturami. Obě akce se konaly v pražském Kině Perštýn. Akreditovaný workshop o "Normálním porodu v USA"  vedly dvě americké porodní asistentky Mairi Rothman a Erin Fulham, které mají soukromou praxi a  doprovázejí k porodům.

12. 12. 2014 proběhla tisková konference a happenning plavba za normálním porodnictvím v rámci kampaně „Normální porod“.

ČŽl rovněž spravovala transparentní účet, jehož prostředky byly především na soudní poplatky a další výlohy spojené se strategickými případy. (Číslo transparentního účtu je 2400283520/2010)