Position paper pracovní skupiny Porodnictví ČŽL

Position paper pracovní skupiny Porodnictví ČŽL

30. 6. 2024

Informovaná a svobodná volba porodní péče/ Informed and free choice of childbirth care

Při České ženské lobby působí pracovní skupina pro porodnictví sestávající z profesních organizací porodních asistentek, dul, rodičovských a dalších neziskových organizací. Pracovní skupina spolupracuje s odborníky a odbornicemi na lidskoprávní problematiku, mikrobiologii, biostatistiku, sociologii, psychologii a další témata. Úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi. Má zastoupení v pracovní skupině k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

Vizí pracovní skupiny pro porodnictví při České ženské lobby je informovaná a svobodná volba porodní péče, k jejímuž naplnění vedou tyto priority:

  • právní předpisy v souladu s „evidence based practice“,
  • implementace právních předpisů v porodnictví,
  • zvyšování povědomí veřejnosti o „evidence based practice“,
  • rovnocenné postavení porodních asistentek a lékařů/ lékařek,
  • zveřejňování standardních postupů péče a dat o kvalitě poskytované péče v porodnictví.

Pracovní skupina pro porodnictví při České ženské lobby ve spolupráci s dalšími odborníky vydala průvodce porodní péčí vycházející z „evidence based practice“ pro širokou i odbornou veřejnost:

V listopadu 2016 byla Evropským soudem pro lidská práva Česká republika vyzvána k dalšímu pokroku v reflektování lékařského a vědeckého vývoje v právních předpisech při plném respektování práv žen v reprodukčním zdraví zejména zajištěním odpovídajících podmínek pro ženy a zdravotnický personál v nemocnicích. Zahraniční zkušenosti naznačují, že ke zkvalitňování výsledků v porodní péči je využívána „evidence based practice“, která je integrací:

  • preferencí a životních hodnot těhotné a rodící ženy a ženy-matky,
  • systematického vyhledávání a kritického zhodnocování vědeckých důkazů,
  • klinických odborných zkušeností porodních asistentek a lékařů/ lékařek

Pro další informace a spolupráci kontaktujte koordinátorku pracovní skupiny pro porodnictví při České ženské  lobby Ing. Ivanu Antalovou,  mail ivana.antalova@czlobby.cz,  tel. 734 665 147.  

Garantkou pracovní skupiny porodnictví je Michaela Bernardová,michaela.bernardova@pexeso.org

Poslední revize 2017