Podpora kampaně Chce to souhlas

Podpora kampaně Chce to souhlas

8. 4. 2021

Organizace Konsent. Amnesty International a Ženy v právu s podporou České ženské lobby se snaží prosadit novou definici znásilnění v zákoně.  

Sex bez souhlasu je znásilnění

 

Pokud někdo nesouhlasí se sexem, je to znásilnění. Zastaralé zákony, rozšířené mýty, genderové stereotypy a nepochopení významu souhlasu však zapříčiňují, že přestože ke znásilnění dochází poměrně často, nahlášen a trestán je jen zlomek případů. Ročně je na policii nahlášeno okolo 600 případů znásilnění, což je pouze zlomek ze 12 000 způsobených znásilnění ročně.  Znásilnění je jeden z nejzávažnějších zločinů, jehož oběti v 90 % mají přetrvávající následky spojené s traumatem, přesto je tomuto činu často věnováno velmi málo pozornosti.

Znásilnění se nestane, někdo ho spáchá. 

Nízká podpora obětí, zlehčování dané problematiky a vytváření a udržování mýtů, které jednoznačně přispívají k tomu, že oběti jsou vystaveny psychickému utrpení i po nahlášení znásilnění na policii (tzv. sekundární viktimizace). V důsledku toho se oběti často nedomohou spravedlnosti. Téměř tři pětiny dospělých v Česku si myslí, že si za znásilnění v jistých případech mohou ženy samy. Vyvrátit všechny mýty a nastavit systém, který skutečně pomůže obětem znásilnění, je jistě běh na dlouhou trať. Již dnes ale můžou zákonodárci učinit první kroky ke zjednání nápravy, a to zavedením definice znásilnění v trestním zákoníku, která je založena na absenci souhlasu.

Je zapotřebí změnu definice znásilnění.

Trestní zákoník v České republice nedefinuje znásilnění souhlasem, ale donucením či zneužitím bezbrannosti. Co ovšem případy, ve kterých nedošlo k fyzickému násilí? Nebo případy, ve kterých byla oběť paralyzována naprostým terorem a strachem, nebo proto, že osoba, která ji znásilnila, byla přítel nebo partner?  Česká republika tak musí zákonem jasně stanovit, že sex bez souhlasu je znásilnění. Otázkou není, zda osoba řekla „ne“, ale zda řekla „ano“. Uzákonění této definice vyšle jasný signál obětem, pachatelům, orgánům, které jsou zapojeny do vyšetřování a rozhodování, i všem ostatním, že jakmile chybí souhlas, jde o znásilnění. Tato definice znásilnění je podpořena mezinárodními lidskoprávními organizacemi (resp. jejich orgány) a v současné době je zavedena ve 12 z 31 evropských zemí (např. Velká Británie či Německo).

Podpořte změnu zákonu podepsáním petice.

 

*2020, Šimečková, Havelková, Špondrová. Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?