Happening a spuštění kampaně: Chce to souhlas

Happening a spuštění kampaně: Chce to souhlas

16. 2. 2021

V pátek 12. února nevládní organizace spustily kampaň Chce to souhlas. Zástupci a zástupkyně iniciativy předávali před Poslaneckou sněmovnou politikům a političkám výzvu ke změně zákona o znásilnění a papírové karafiáty symbolizující oběti znásilnění. Cílem kampaně je redefinice zákona o znásilnění tak, aby za trestný čin znásilnění byl považován pohlavní styk bez souhlasu jedné stran, a ne pouze pohlavní styk, ke kterému došlo za použití donucení, pohrůžky donucením či zneužití bezbrannosti. Současná definice vede k tomu, že většina znásilnění není prošetřena. Odsouzení pachatelé kvůli takovému nastavení odcházejí ze soudních lavic v 50 % případů s podmíněným trestem, či jsou odsouzení za jiný trestný čin než znásilění. To se podle zmíněných organizací musí změnit a vy se o to podepsáním petice můžete zasadit.

Změňte definici trestného činu znásilnění tak, aby pohlavní styk bez souhlasu jedné ze stran byl považován za znásilnění, vyzývají Amnesty International, Česká ženská lobby, Konsent a Ženy v právu.

V České republice je na policii každoročně ohlášeno přibližně 600 případů znásilnění. Podle odborných výzkumů je v Česku každoročně spácháno na 12 000 znásilnění, drtivou většinu však nikdo policii neoznámí. Jedná se zhruba o 34 případů denně, policii je ohlášeno jen jedno či dvě z nich. „Znásilnění je zločin, který má velmi traumatický dopad na oběti. 90 % z nich se s následky potýká dlouhodobě. Je potřeba, aby oběti měly oporu v právu a věděly, že i když z nějakého důvodu neměly možnost se bránit, třeba protože byl pachatelem jejich partner nebo protože byly paralizované strachem, mají právo na spravedlnost,” říká Irena Hůlová, manažerka kampaní a advokační činnosti z Amnesty International.

Česko by se změnou definice trestného činu znásilnění tak, aby zahrnovala pohlavní styk bez souhlasu, přidalo k 12 evropským zemím, které již legislativu ohledně znásilnění sladily s mezinárodními závazky. „Souhlas se sexem nebo sexuální aktivitou je potvrzením toho, že je sex chtěný a žádaný oběma stranami. Souhlas může být verbální i neverbální, stačí, když bude svobodný a jednoznačný. Signály se mohou lišit, a pokud si jedna ze stran není jistá, je dobré se zeptat,” vysvětluje Lucie Ottingerová z Ženy v právu podobu souhlasu.

„Chceme politiky a političky vyzvat k tomu, aby závažný problém, kterým znásilnění je, nepřehlíželi, ale naopak ho vzali za své téma a zasadili se o změnu. To vyšle důležitý signál nejen obětem, ale i pachatelům a přispěje k tomu, aby znásilnění ve společnosti ubylo.” uvádí Johanna Nejedlová předsedkyně organizace Konsent. Za jejími slovy stojí i 450 lidí, kteří si adoptovali papírové karafiáty, jež iniciativa politikům předá. Na nespokojenost s nízkými tresty v případě znásilnění upozornil i nedávný průzkum organizace Youth speak up, podle něhož považují mladí lidé právě nízké tresty za znásilnění za jedno z nejpalčivějších volebních témat.

Zdroj: 
Fotodokumentace z happeningu

Fotogalerie: Chce to souhlas

16. 2. 2021

Cílem kampaně je redefinice zákona o znásilnění tak, aby za trestný čin znásilnění byl považován pohlavní styk bez souhlasu jedné stran, a ne pouze pohlavní styk, ke kterému došlo za použití donucení, pohrůžky donucením či zneužití bezbrannosti. Současná definice vede k tomu, že většina znásilnění není prošetřena. Odsouzení pachatelé kvůli takovému nastavení odcházejí ze soudních lavic v 50 % případů s podmíněným trestem, či jsou odsouzení za jiný trestný čin než znásilění. To se podle zmíněných organizací musí změnit.