Naplňování rovných příležitostí a lobbing

Naplňování rovných příležitostí a lobbing

23. 9. 2014

V rámci lobbingu se ČŽL zaměřila na téma prostituce a lobbovala jak na osobních schůzkách s političkami, tak i prostřednictvím emailové korespondence, která byla odeslána všem poslancům a poslankyním. Kromě toho ČŽL toto téma propagovala i mediálně (mj. vystoupení Jany SK v debatě s předkladatelem návrhu L. Manhartem s novinářkou Danielou Drtinou v pořadu DVTV viz http://video.aktualne.cz/dvtv/dvtv-2-a-3-8-2014-manhart-smiggels-kavkova-slechta/r~324faac819a211e48975002590604f2e/). Hlavním cílem našich aktivit bylo dosáhnout stažení návrhu zákona o regulaci prostituce, který byl velmi represivní vůči osobám v prostituci. Jeho předkladatelem je hlavní město Praha a zákon již prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Výsledkem těchto aktivit bylo záporné stanovisko mandátového a petičního výboru (který návrh zákona má ve své gesci) k návrhu zákona a rozhodnutí o jeho stažení (a nikoli přepracování, což byl původní záměr).

Dále se zapojila do podpory Anny Šabatové na pozici ombudsmanky, a to v rámci Platformy pro lidská práva, jejíž je ČŽL členkou a spoluzakladatelkou (http://www.czlobby.cz/tiskove-zpravy/261-7/otevreny-dopis-a-tz-platformy... ).Tato podpora přinesla své ovoce a A Šabatová byla zvolena ombudsmankou. (Viz zde)

ČŽL rovněž podporovala důležitost agendy lidských práv, a to jak formou happeningů, tak různých výzev a apelů, rovněž v rámci výše uvedené Platformy pro lidská práva.

ČŽL dále podporovala kandidaturu Věry Jourové na historicky první českou eurokomisařku (viz. přiložený dopis)